Artiklar

Statens kulturråd

Statens kulturråd ska:
1. arbeta med läs- och litteraturfrämjande insatser för de nationella minoritetsspråken. Arbetet ska särskilt fokusera på barn och unga.
Uppdragstid: 2022–2024
Delredovisning: 2023- 12-01
Uppdrag till Statens kulturråd att främja de nationella minoritetsspråken - Regeringen.se
2. främja de nationella minoritetsspråken.
Uppdragstid 2023.
Redovisning 2023-12-01 och 31 januari 2025-01-31.
Regleringsbrev 2023 Myndighet Statens kulturråd (esv.se)

Kontakt
kulturradet@kulturradet.se 
Sofia Mörtlund, sofia.mortlund@kulturradet.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20