Artiklar

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) ska genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation och utsatthet för olika former av rasism och hatbrott. I uppdraget ingår att ta fram en rapport om olika trossamfunds säkerhetssituation och att genomföra kunskapshöjande insatser på regional nivå riktade till trossamfund, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.
Uppdragstid: 2023-2025
Redovisning: 2025-03-01
Säkerheten för trossamfund ska stärkas - Regeringen.se

Kontakt
info@myndighetensst.se

Sidan uppdaterad 2024-02-20