Artiklar

Lunds universitet

Lunds universitet ska stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråket jiddisch i syfte att på sikt stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor.
Uppdragstid: 2022–2024
Delredovisning: 2023-12-01
Slutredovisning: 2025-01-31
Uppdrag till Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola att stärka de nationella minoritetsspråken - Regeringen.se

Kontakt
lu@lu.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20