Artiklar

Arbetsförmedlingen (Af)

Arbetsförmedlingen (Af) ska vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet genom att:

  • sprida information bland den nationella minoriteten romer om det stöd myndigheten har att erbjuda.
  • stärka arbetet för att förbättra unga romers och romska kvinnors möjligheter att ta del av myndighetens insatser.
  • säkerställa att det inom myndigheten finns goda kunskaper om romer som nationell minoritet och om antiziganism.
  • samverka med kommuner i syfte att med stöd av brobyggarnätverk nå arbetssökande romer.
  • ta fram indikatorer för att följa utvecklingen och resultatet av myndighetens insatser för arbetssökande romer.

Uppdragstid 2024-2025

Slutredovisning 2025-03-31

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

 

 

Sidan uppdaterad 2024-06-13