Artiklar

Arbetsförmedlingen (Af)

Arbetsförmedlingen (Af) ska vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom ramen för skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). I uppdraget ingår att sprida information och kunskap bland romer om det stöd som myndigheten kan erbjuda, stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av myndighetens insatser, säkerställa att det i myndigheten finns kunskap om romer som nationell minoritet och utveckla ett uppföljningssystem.
Uppdragstid: 2020-2023
Redovisning: 2023-03-01 och 2024-03-01
Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering - Regeringen.se

Kontakt
registrator@arbetsformedlingen.se
Maria Edberg, maria.edberg@arbetsformedlingen.se

Sidan uppdaterad 2023-09-19