Artiklar

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska:

 1. tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kartlägga ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa.
  Uppdragstid: 2021-2023
  Redovisning: 2023-06-01
  Uppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa - Regeringen.se
 2. stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Särskilt fokus ska ligga på psykisk hälsa och suicid samt kopplingen mellan hälsoutfall och faktorer som rör diskriminering, utanförskap samt hot och våld.
  Uppdragstid: 2021-2024
  Delredovisning: 2023-10-01
  Slutredovisning: 2024-10-01
  Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna - Regeringen.se
 3. genomföra fortsatta insatser för att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
  Uppdragstid: 2023-2025
  Delredovisning: 2024-03-31
  Slutredovisning: 2025-03-31
  https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=23610

Kontakt
info@folkhalsomyndigheten.se
Johanna Lundberg, johanna.lundberg@folkhalsomyndigheten.se


 

Sidan uppdaterad 2023-09-20