Artiklar
Illustration: Geektown

Kunskaps- och metodstöd i arbetet med inflytande och delaktighet

Det här är ett kunskaps- och metodstöd som förvaltningsmyndigheter kan ta hjälp av för att komma i gång med eller att utveckla arbetet med nationella minoriteters inflytande och delaktighet. Du hittar hela metodstödet med underflikar i vänstermenyn.

Stödet består av följande delar:

  • Det offentligas skyldigheter och ansvar: vad lagstiftningen ställer för krav på förvaltningsmyndigheter vad gäller inflytande och samråd med nationella minoriteter
  • Utmaningar i arbetet för inflytande: utmaningar och brister som finns i arbetet med inflytande för nationella minoriteter
  • Utgångspunkter för arbetet: vad som behöver vara på plats för att underlätta arbetet med inflytande och samråd
  • Så kan ni göra – steg för steg: förslag på hur arbetet kan genomföras före, under och efter samråd och dialog
  • Så gör andra: lärande exempel på hur förvaltningsmyndigheter arbetat med inflytande för nationella minoriteter

Tanken är att du ska inspireras av och läsa de delar som din organisation behöver stöd i. Stödet innehåller även tips, länkar till vidare läsning och lärande exempel som kan hjälpa dig i arbetet.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-02-28