Artiklar

Användbara verktyg

Här finns användbara verktyg för arbetet med nationella minoriteters rättigheter, en handbok för kommuner och regioner, powerpointpresentationer om de nationella minoriteterna och deras rättigheter samt animationer om minoriteternas högtidsdagar.

Sidan uppdaterad 2023-12-01