Artiklar

Animationer om minoriteternas högtidsdagar

Minoritet.se har tagit fram korta animationer om de nationella minoriteternas högtidsdagar efter önskemål från minoriteterna själva.

–De nationella minoriteterna har vid flera tillfällen lyft frågan om informationsfilmer för högtidsdagarna eftersom de själva får många frågor om det. Rörlig bild är ett lättillgängligt medium för de flesta och kompletterar annat metodstöd som finns på minoritet.se som powerpointpresentationer och artiklar om minoriteternas rättigheter, historia, kultur och språk.  Filmerna kan lätts delas med andra genom att skicka länk till sidan, säger Ellen Omma, ansvarig chef för minoritet.se på Sametinget.

Synliggörandet av de nationella minoriteternas högtidsdagar är en viktig del av minoritetspolitiken och bidrar till att uppmärksamma minoriteternas historia i Sverige och att deras kulturer och språk är en del av Sveriges gemensamma kulturarv.

Många föreningar, kommuner, regioner och andra myndigheter firar minoriteternas högtidsdagar med kulturella och festliga evenemang och ceremonier, bland annat genom att hissa minoriteternas flaggor och sjunga deras egna nationalsånger. Men alla minoriteter har inte egna flaggor eller sånger och bakgrunden ser olika ut till varför ett visst datum uppmärksammas som högtidsdag. Den judiska minoriteten har till exempel inte en särskild högtidsdag, utan flera. Allt detta får du lära dig i de nya animationerna.

Representanter för de nationella minoriteterna har varit med och tagit fram manus och har fått tycka till om animationernas innehåll. En av dem är Åsa Abelin från Svenska tornedalingars riksförbund.

–Jag tycker att det är ett intresseväckande projekt som jag hoppas kan bidra till ökad nyfikenhet på minoriteterna – vilka de är, vilka språk de talar och vilken historia de har.

Vilka målgrupper tror du att filmerna passar för?

–Jag tror att de passar för alla åldersgrupper, även för vuxna som är läsvana men som har ont om tid. Och så passar de för personer som kan ha svårt att läsa eller höra bra. Tal och bild samverkar i animationerna.

Filmerna är fria att användas för alla!

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2024-02-27