Artiklar
Illustration: Geektown

Barn och ungas inflytande

Anpassa arbetet med inflytande och delaktighet för att svara mot barn och ungas förutsättningar och behov. På denna sida finns förslag och tips på hur ni kan planera och utforma inflytandeprocesser för barn och unga, samt steg för att nå ut till och bjuda in till dialog.

Förslag och tips för att planera och utforma inflytande och dialog:

  • Våga testa nya metoder för att genomföra dialoger med barn och unga från nationella minoriteter. De har själva påpekat att dialoger inte behöver ske i formella möten. Bjud istället in till exempel till kreativa workshops, spelkvällar för unga eller sagostunder för barn, där de utöver dialog också kan umgås, träffa andra och bygga relationer.
  • Nätverka och skapa möjligheter för dialog där barn och unga redan finns eller deltar. Det kan innebära att vara på platser så som bibliotek, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, skolor och förskolor. Modersmålsundervisningen är ett annat bra forum att använda för dialog.
  • Ta reda på om din organisation har upparbetade strukturer för att genomföra dialoger med barn och unga, som kan användas för att nå ut till eller föra dialog med nationella minoriteter.
  • Genomför separata dialoger med barn och unga från olika nationella minoriteter. Gemensamma samråd bör vara ett väl genomtänkt val, där ni är säkra på att de aktuella frågeställningarna verkligen är gemensamma för de som deltar.
  • Se till att inhämta medgivande från vårdnadshavare i god tid om det krävs.

Tips för att bjuda in till inflytande och dialog:

  • Använd språk och begrepp som barn och unga själva använder i inbjudan och dialog. Undvik alltför formella begrepp som ”samråd”. Hitta istället beskrivande ord som gör syftet med dialog tydligt – nämligen att öka barn och ungdomars inflytande.
  • Förklara tydligt vad ni vill uppnå genom dialogerna. Söker ni dem för att ge information, inhämta deras synpunkter i en särskild fråga eller är det medbestämmande ni erbjuder? Vad kommer hända med deras synpunkter eller förslag?
  • Arbeta för att bygga förtroende hos barn, unga och vårdnadshavare med mål om att de ska känna sig trygga att delta i dialoger. Ha förståelse för att det kan finnas en känsla av att minoritetstillhörighet är något att dölja, samt rädsla för trakasserier eller annan utsatthet.
  • Kontakta kommunens modersmålsundervisning för att få kontakt med modersmålslärare och tillgång till uppgifter om antalet barn som får undervisning i sitt modersmål.
  • Ta kontakt med områdeschefer, verksamhetschefer och rektorer på förskolor för att identifiera om det finns förskoleavdelningar med barn som tillhör nationella minoriteter.

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24