Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Romer
Från vänster Gunilla Stenberg, Joel Johansson och Klara Nygren på Hälsinglands museum. Foto: Karin Skoglund.

Vi vill nå romer genom kulturaktiviteter

[Romer] Hudiksvalls kommun arbetar idag genom Hälsinglands museum med den romska minoritetens kultur och historia, men det saknas romsk organisering i kommunen. 

Ny årsrapport för romsk inkludering 2023

[Romer] Länsstyrelsen i Stockholm är klar med sin tolfte årsrapport inom uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering.

Senaste numret av Drabbikan ute

[Romer] Här kan du läsa det senaste numret av tidningen Drabbikan som ges ut av Frantz Wagnersällskapet som verkar för att bland annat revitalisera svensk romani och lyfta resandefolkets kultur och histori...
Foto: IStock

Barn och unga i fokus på Internationella Romadagen i Göteborg

[Romer] I år uppmärksammar Göteborg den Internationella Romadagen på ett märkbart sätt. Till exempel serverar för-och grundskolorna romsk mat för sina elever. På eftermiddagen blir det flagghissning och bl...
Från vänster: Sebastian Casinge, Gunilla Stenberg, Carl-Anders Skoglund, Joel Johansson och Klara Nygren. Foto: Karin Skoglund.

Hälsinglands museum lyfter romskt kulturarv

[Romer] Hälsinglands museum har under 10 års tid arbetat med och uppmärksammat den romska minoritetens historia och kulturarv. 

Öppet samråd på Södertörns högskola om romani chib

[Romer] Södertörns högskola bjuder in till dialog med intresserade av de två regeringsuppdragen som berör nationella minoritetsspråket romani chib.

Språkcentrum romska bjuder in till inspirationsdag den 13 februari

[Romer] Språkcentrum romska anordnar en heldag om romska språket med presentationer, framträdanden och underhållning. 
Foto: Fredrik Sieradzki

Jag ville bara vara vanlig

[Romer] I sin nya bok Nya Resande berättar Malmöskildraren Stephan Skougaard Carlson om sin egen uppväxt i en resanderomsk familj i Malmö på 60- och 70-talet.

Studie om antiziganism och förutsättningar för romskt liv i Malmö

[Romer] Paradoxen att vara stolt över sitt ursprung och samtidigt dölja det för lärare, kamrater, arbetsgivare. Det är så många romer lever, något många vittnat om genom åren.

Romsk pensionärsförening skapar arbetsmöjligheter för romska kvinnor

[Romer] Gregor Kwiek, som jobbar med romsk inkludering inom Haninge kommun tog i slutet av 2022 initiativ till att starta en romsk pensionärsförening.