Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Romer

Språkcentrum romska bjuder in till inspirationsdag den 13 februari

[Romer] Språkcentrum romska anordnar en heldag om romska språket med presentationer, framträdanden och underhållning. 
Foto: Fredrik Sieradzki

Jag ville bara vara vanlig

[Romer] I sin nya bok Nya Resande berättar Malmöskildraren Stephan Skougaard Carlson om sin egen uppväxt i en resanderomsk familj i Malmö på 60- och 70-talet.

Studie om antiziganism och förutsättningar för romskt liv i Malmö

[Romer] Paradoxen att vara stolt över sitt ursprung och samtidigt dölja det för lärare, kamrater, arbetsgivare. Det är så många romer lever, något många vittnat om genom åren.

Romsk pensionärsförening skapar arbetsmöjligheter för romska kvinnor

[Romer] Gregor Kwiek, som jobbar med romsk inkludering inom Haninge kommun tog i slutet av 2022 initiativ till att starta en romsk pensionärsförening.

Vi hjälper romer att bejaka sin identitet

[Romer] För snart 20 år var Gregor Kwiek med om att starta den ideella föreningen Romano Paso, ”Det romska steget”. 
Domino Kai och Florida Pavlovska i ett samtal med Hedvig van Berlekom, Författarcentrum Väst på årets bokmässa. Foto: Karin Skoglund

Ny antologi med romska röster

[Romer] I "Jag önskar dig lycka" berättar tretton romer ur olika generationer sin historia. Texterna är skrivna utifrån egna erfarenheter och upplevelser, bortom bilden som samhället skapat av romer.
Pressbild Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens stöd för romer på arbetsmarknaden

[Romer] Som en extra utsatt grupp har romer haft det svårt att hitta jobb. Därför har arbetsförmedlingen haft ett regeringsuppdrag sedan 2020.
Jenni Kay Foto: Mikaela Rohdin

Språkcentrum romska

[Romer] Språkcentrum romska har ett nationellt uppdrag att ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela Sverige att bevara, ta tillbaka och utveckla det romska språket.
Foto: Anna von Brömssen

Av alla fördomar är antiziganism mest accepterad i samhället

[Romer] En oskyldig kampanj på Facebook ledde till att Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) i Gävle fick ta emot en mängd ”negativ trafik” på sin hemsida.
Stillbild från de animerade kortfilmerna Foto: Malmö Ungdomscentral

Malmö Ungdomscentral producerar filmer om FN:s barnkonvention på romska

[Romer] Under rubriken Barn har rätt… släpper Malmö Ungdomscentral under hösten 2023  animerade kortfilmer om barn- och ungdomars rättigheter enligt FN:s barnkonvention.