Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Samer
Den samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson

Ledamöter till sanningskommission utsedda

[Samer] I början av juni utsågs ledamöter till sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

Bokpåse ska sprida berättelser från Sápmi

[Samer] Vindelns kommun har tagit fram bokpåsar med samiska berättelser. Syftet är att sprida berättelser från Sápmi och öka kunskapen hos barn och vuxna om samer och samisk kultur.

Annica Wennström ger röst till samiska berättelser i nytt residens

[Samer] Syftet med det samiska residenset är att främja samisk kultur i Västernorrland.
Arkivbild: Hasse Stenudd

Umeå öppnar boende med samisk inriktning

[Samer] Umeå öppnar våren 2023 sitt första vård- och omsorgsboende med samisk inriktning. Traditionella färger på väggarna utlovas, man ska fira samiska högtider.

Samisk mat lyfts fram på konferens

[Samer] I Östersund arrangeras den 18-19 maj Beapmoeh - den samiska matkonferensen.
Den samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson

Vilhelmina inventerar samiska behov

[Samer] Vilhelmina samiska förvaltningskommun inventerar den samiska befolkningens önskemål och behov av språk- och kulturinsatser, genom en enkätundersökning.    
Eleonora Marsfjell. Foto: Privat

Föreningen synliggör Sápmi i Östergötland

[Samer] För 1,5 år sedan startades föreningen Sápmi i Östergötland (SIÖ) med syftet att bevara den samiska identiteten och kulturen samt att synliggöra de samer som bor i Östergötland.

Kråkor har fått symbolisera den svenska överhögheten i min konst

[Samer] Den samiska konstnären Britta Marakatt-Labbas textilkonst ställs ut på Venedigbiennalens huvudutställning.
Thomas Sarri, kanalchef Sameradion. Foto: Privat

Ett viktigt syfte är att nyansera bilder av samer

[Samer] Sameradion är en del av Sveriges Radio vars utbud riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige, men även till samer i hela Sápmi samt andra intresserade.

Regionen efterlyser samiska konstnärer

[Samer] Region Jämtland Härjedalen bjuder in yrkesverksamma samiska konstnärer och konsthantverkare bosatta i regionen att anmäla sitt intresse att producera ett textilt verk.