Artiklar

Antiziganism

Rasism mot romer kallas för antiziganism. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och uppför sig på ett visst sätt.

Det handlar om negativa föreställningar om romer som grupp. Antiziganism uttrycks genom åsikter om romer eller fientliga handlingar mot romer.

Orden "zigenare" och "tattare" är exempel på kränkande skällsord för romer. Det är ord som majoritetssamhället har hittat på. Det är aldrig okej att använda kränkande ord. Det heter rom, inget annat.

Se kortfilmen "Klassens z" (Glöd: Klassens z | UR Play), om en romsk elev som upplever kränkningar och döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare.

Läs mer om antiziganism (Materialet: Antiziganism i historien och idag | Forum för levande historia) och rasism (Fakta om rasism | Forum för levande historia) på Forum för levande historias webbplats, och på umo.se (Rasism - Umo).

Hit kan du vända dig

Används kränkande ord när andra pratar om dig eller har du på annat sätt varit utsatt för antiziganism i skolan, på jobbet eller på nätet? Din lärare, din rektor och din arbetsgivare har ett ansvar i skolan och på jobbet att ta reda på vad som har hänt och se till att det inte händer igen. Ingen ska utsättas för antiziganism eller någon annan form av rasism eller hatbrott.

Om du går i skolan och har blivit utsatt för antiziganism ska du först prata med en lärare eller rektor. Om du inte får hjälp av skolan kan du kontakta Barn- och elevombudet (För barn och elever (skolinspektionen.se), Diskrimineringsombudsmannen (Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering │ DO) eller Skolinspektionen (Skolinspektionen). Det kan vara bra att be en vuxen om hjälp. Du kan också vända dig till Bris (Ring, mejla eller chatta med Bris | Bris - Barnens Rätt i Samhället) eller till en ungdomsmottagning (Hitta mottagning - Umo) för att få stöd.

Om du har blivit utsatt för antiziganism på jobbet och är medlem i ett fackförbund, ska du först vända dig dit. Du kan också lämna tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen (Tips och klagomål om diskriminering | DO).

Om du eller någon annan blir utsatt för antiziganism på nätet kan du anmäla hets mot folkgrupp (Anmäl hets mot folkgrupp – Näthatshjälpen (nathatshjalpen.se).

Läs mer om vad du kan göra om du utsätts för antiziganism eller annan form av rasism på umo.se (Utsatt för rasism - Umo) eller på Skolinspektionens webbplats Din rätt i skolan (Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan (skolinspektionen.se).

För dig som ser att någon annan utsätts för antiziganism hittar du tips på saker du kan säga och göra på umo.se (Vad kan jag göra mot rasism? - Umo).

En mörk historia som påverkar romer än idag

Sverige har en mörk historia när det gäller hur romer har behandlats och bemötts. Fördomar och negativa föreställningar om romer har funnits under lång tid.

Det har skrivits lagar och tagits beslut som påverkat romers möjligheter att vara en del av samhället. Romer har i vissa fall registrerats, blivit tvingade till sterilisering, fått sina barn tvångsomhändertagna, förbjudits att invandra till Sverige från andra länder och kontrollerats av samhället.

En del romer hindrades från att gå i skolan ända fram till 1960-talet, och vuxna romer fick inte ha vilket jobb som helst. Romska familjer fick inte stanna på samma plats under en längre tid, och många var tvungna att bo i läger. Romer hade därför ofta jobb som passade för att resa från en plats till en annan, till exempel musiker, kopparslagare och ägare av tivoli.

De övergrepp som romer har blivit utsatta för har gjort att det finns romer som har svårt att lita på myndigheter än idag. Samtidigt händer det fortfarande att romer utsätts för öppen diskriminering i vardagliga situationer, till exempel i butiker, på restauranger eller andra platser.

Det finns romer som av olika anledningar döljer eller tonar ned sin romska identitet. En anledning till det är att undvika diskriminering och fördomar.

Läs mer om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag i skolboken "Antiziganismen i Sverige" på minoritet.se (Skolboken Antiziganismen i Sverige - Minoritet.se). Boken finns även att beställa gratis på gratisiskolan.se (Gratis i skolan - Skolboken ”Antiziganismen i Sverige” – klassuppsättning (30 ex) Gratis i skolan -).

Romer under Förintelsen

Romer blev precis som judar av med sina rättigheter av den tyska staten under 1930-talet. Mellan 1941 och 1945 mördades på många platser i Centraleuropa en stor del av den romska befolkningen av nazister eller deras medhjälpare. Det pågår ännu forskning om detta folkmord, man bedömer att ca 500 000 romer mördades.

Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 mördades 3000 romer i Auschwitz. Den 2 augusti är den officiella minnesdagen för den så kallade "zigenarnatten".

Läs seriealbumet Sofia Z-4515 om romer under Förintelsen och Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget på Forum för levande historias webbplats (Seriealbumet Sofia Z-4515 | Forum för levande historia). Sofia var åtta år när hon fördes till koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau.

Läs mer om romer under Förintelsen på Forum för levande historias webbplats (Romer under Förintelsen | Forum för levande historia) och ta del av vittnesmål som beskriver övergrepp mot romer i "Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet", på regeringens webbplats (Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet - Regeringen.se).

Sidan uppdaterad 2021-11-23