Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

DO ska utbilda om diskriminering

[Minoritetspolitik] DO får i uppdrag att genomföra särskilda utbildningsinsatser för personer som riskerar att utsättas för rasism och diskriminering.

Animationer om minoriteternas högtidsdagar

[Minoritetspolitik] Minoritet.se har tagit fram korta animationer om de nationella minoriteternas högtidsdagar efter önskemål från minoriteterna själva.
Carin Collén. Foto: privat

Nytt koncept ska ge bättre bibliotek för unga inom minoriteterna

[Minoritetspolitik] Med ett helt nyutvecklat metodstöd kan alla bibliotek i Sverige nu få råd och tips om hur man planerar och genomför samråd med barn och unga i de nationella minoriteterna. 

Regeringen stärker rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk

[Minoritetspolitik] Det ska inte längre ställas krav på förkunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att en elev i gymnasieskolan som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt till modersmålsundervisning i språk...

Region Norrbottens kulturplan åren 2023-2026

[Minoritetspolitik] ”Det är angeläget att på olika sätt synliggöra nationella minoriteter och urfolket samernas långa vistelse i Norrbottens län, dess historia, språk och kultur.” 

Konferens om unga som tillhör en nationell minoritet

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna bjuder in till en gemensam digital konferens med Sveriges nationella minoriteter i fokus.
Susanne Rolfner Suvanto, Foto privat

Minoritets- och urfolksrepresentation behövs för att utveckla anhörigstödet

[Minoritetspolitik] Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka har på uppdrag av regeringen att driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Susanne Rolfner Suvanto arbetar som möjliggörare på Nka.

Fem myndigheter samverkar i gemensam monter på årets barnrättsdagar

[Minoritetspolitik] Fem myndigheter går samman i en gemensam monter på barnrättsdagarna den 18-19 april i Karlstad för att informera om de nationella minoriteternas rättigheter.
Lena Borghesi och Linda Berg, Foto: Karin Skoglund

Minoritetsväska med böcker för förskolebarn

[Minoritetspolitik] Hur kan man undervisa om nationella minoriteter i förskolan? Den frågan ställde sig Linda Bergh och Lena Borghesi på Språkcentrum Mölndal. Resultatet blev en minoritetsväska med böcker för förskole...

MR-institutet har lämnat sin första årsrapport

[Minoritetspolitik] Institutet för mänskliga rättigheter har lämnat sin första årsrapport.

Nya rapporter om minoritetspolitikens utveckling 2022

[Minoritetspolitik] Idag lämnar uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget in sin uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling under 2022.