Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik
Personal från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som informerade i montern. Foto: SKR

Stort intresse för nationella minoriteters rättigheter på årets MR-dagar

[Minoritetspolitik] Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget informerade om nationella minoriteters rättigheter på årets mänskliga rättighetsdagar i Helsingborg.

Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter behöver öka inom högskolan

[Minoritetspolitik] Det tycker Universitets- och högskolerådet, UHR som i en ny rapport föreslår åtgärder som lärosätena kan genomföra i dialog med studenter som identifierar sig med de nationella minoriteterna.
Arrangörerna från vänster: Jaqueline Eejkestorm, Sanna Rantamäki, Eva Johnsson, Cecilia Ramqvist, Ellen Omma Foto: Karin Skoglund

Satsning på kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen i Stockholm, Samtinget och Sveriges kommuner och regioner bjöd in till en konferens i Växjö om nationella minoriteters rättigheter för kommuner och regioner i södra Sverige.
Moa Nordin och Veronica Labba Foto: Thomas Herrmann

Att nätverka och samverka är en framgångsfaktor.

[Minoritetspolitik] Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har slutfört ett årslångt utvecklingsarbete tillsammans med minoritetssamordnare i kommuner och regioner.
Foto: Elis Ekberg

Flera minoriteter med i nybildat rättighetsråd

[Minoritetspolitik] I höst inleder det nybildade ”Rådet för de mänskliga rättigheterna” sitt arbete. Flera av experterna i rådet är kända profiler inom frågor som rör de nationella minoriteterna.
Illustration av Kungliga biblioteket

Inspelade samtal om äldreomsorg av Socialstyrelsen

[Minoritetspolitik] Socialstyrelsen har spelat in två samtal där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Du kan bland annat höra om kommuners erfarenheter av att ...
Illustration från Forum för levande historia

Nytt uppdrag att kartlägga intolerans bland unga

[Minoritetspolitik] Forum för levande historia får i uppdrag att kartlägga intolerans bland unga, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Skellefteå kommun vill se nationellt politikernätverk

[Minoritetspolitik] Skellefteås kommunstyrelse har skickat en motion till kongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att de ska skapa ett brett nationellt politikernätverk kopplat till frågor om de na...
Lisa Wallin Foto: Liselotte van der Meijs

BRÅ arbetar med studie om hatbrott mot samer

[Minoritetspolitik] BRÅ har sedan juni 2022 i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. Studien ingår i regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer – ett åtgärdsprogram med syf...

Häng med i årets prideparad i Stockholm

[Minoritetspolitik] Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm och Magasin Dikko deltar med en gå-grupp i årets prideparad i Stockholm och de bjuder in andra nationella minoriteter  och urfolk att gå i paraden til...