Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik
Foto: Istock

Enkät för lärare om nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] Forum för levande historia tar fram ett undervisningsmaterial om Sveriges nationella minoriteter och deras situation i historien och idag.
Från vänster. Maud Salim, Region Kalmar. Johan Blom, länsrådet i Kalmar. Sanna Rantamäki, Länsstyrelsen Stockholm. Jenny Mathew, Länsstyrelsen Kalmar. Jaqueline Eejkestorm, Länsstyrelsen Kronoberg. Foto: Åsa Frostfeldt.

Smakfull och lärorik nationell minoritetsdag i Kalmar

[Minoritetspolitik] Ett fyrtiotal tjänstepersoner och förtroendevalda i Kronoberg och Kalmar läns kommuner och regioner samt civilsamhället träffades på residenset i Kalmar den 16 april.
Foto: Pixabay

Jämställdhetsmyndigheten får uppdrag om nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] Enligt pressmeddelande från regeringen får Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelater...

Ny årsrapport från MR-institutet

[Minoritetspolitik] Regeringen behöver stärka skyddet av mänskliga rättigheter i Sverige. Rapporten visar att rättighetsskyddet är otillräckligt och att kunskapen om mänskliga rättigheter behöver stärkas.

Ny uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling 2023

[Minoritetspolitik] Uppföljningsrapporten för minoritetspolitikens utveckling 2023 är klar och överlämnad till regeringen.  

Vad innebär konsultationsordningen för det samiska folket?

[Minoritetspolitik] Marie B. Hagsgård, jurist och konsult intervjuas om skillnaderna mellan minoritetslagen och konsultationslagen om frågor som berör det samiska folket.

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige i ny rapport

[Minoritetspolitik] Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet har skrivit rapporten på uppdrag av Forum för levande historia och är en kunskapsöversikt över hur rasism och främlingsfientlighet har sett ...
Foto: Karl Gabor

Förneka Förintelsen kan bli brottsligt

[Minoritetspolitik] Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att de har tagit beslut om en lagrådsremiss som föreslår att det blir brottsligt att förneka Förintelsen.

Nytt yttrande från Europarådet om ramkonventionen

[Minoritetspolitik] Det femte yttrandet om Sverige från Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter har offentliggjorts tillsammans med regeringens remissvar.
Panelen Foto: Karin Skoglund

Ungdomsförbunden: Vi vill ha samråd om vår vardag

[Minoritetspolitik] Kulturrådet och ungdomsförbundet för nationella minoriteter bjöd in till ett seminarium om identitet, språk, engagemang, utanförskap, stolthet och lyssnande på årets Folk och Kultur i Eskilstuna.