Artiklar
Illustration: Geektown

Checklista-under samråd

  • Har ni avsatt resurser för att dokumentera samrådet/dialogen, till exempel i form av minnesanteckningar eller protokoll?
  • Har ni en intern rutin för att dokumentera förslag och initiativ, fördela ansvar internt och svara på frågor som kommer upp under samråden eller via andra dialoger?  
  • Har den som leder samrådet/dialogen tillräcklig kunskap om nationella minoriteters rättigheter, historia och nuvarande situation?
  • Har övriga deltagare från den egna organisationen förberetts på hur ett samråd med nationella minoriteter går till, och vilken roll de ska ha i mötet?
  • Har den eller de som ska leda dialogerna i samrådet kunskap och kompetens att leda på ett lyssnande och utforskande sätt?
  • Har deltagarna fått möjlighet att reflektera över hur de upplevt mötet, genom exempelvis en utcheckning?

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-25