Artiklar
Illustration: Geektown

Efter samråd

Här finns tips och råd om viktiga steg efter genomfört samråd/strukturerad dialog.

Skicka ut minnesanteckningar till samtliga deltagare i samrådet, som också bör ges möjlighet att ge förslag på justeringar eller tillägg.

Återkoppla kontinuerligt vad som hänt i frågan och hur ni tagit hand om synpunkterna från samrådet, samt vilken verksamhet som ansvarar. Återkoppla genom direkt information till samrådets deltagare, genom exempelvis e-mail eller nyhetsbrev.

Utvärdera samråden både internt och i samarbete med deltagarna från nationella minoriteter. Samla feedback om vad som fungerar bra och mindre bra, och ta emot förslag för förbättring av samrådens utformning och innehåll.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-25