Artiklar

Romer som nationell minoritet

Visste du att romer har levt i Sverige i över 500 år? Romer är dessutom Europas största etniska minoritet.

Romer är inte ett folk, utan ett samlingsnamn för olika romska grupper med olika språkvarianter, kulturer och traditioner. I Sverige lever uppskattningsvis mellan 50 000-100 000 romer.

I Sverige är romer tillsammans med judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som en nationell minoritet. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för de fem nationella minoriteterna är att de har historiska eller långvariga band med Sverige och en vilja att behålla sin identitet. Det är också grupper som har en uttalad samhörighet och delar samma religion, språk eller kultur.

Staten har tillsammans med ett romskt råd definierat fem romska grupper i Sverige. Inom dessa grupper finns flera undergrupper. De fem grupperna är:

 • Resandefolket, eller resanderomer,

 • Finska romer, eller kalé,

 • Svenska romer, främst kelderasha-romer,

 • Utomnordiska romer, bland andra lovara, urli, gurbeti,

 • Nyanlända romer

Bland de resande finns det de som identifierar sig som romer medan andra inte gör det. Du bestämmer själv om du vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte. Om du identifierar dig som rom eller någon av de andra fyra nationella minoriteterna, har du särskilda rättigheter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Romska – romani – romani chib

Romska är ett indoeuropeiskt språk som talas över hela världen. Det kallas också för romani, eller romani chib. Ordet rom betyder människa eller man. Det finns många varieteter och dialekter av romska, till exempel:

 • kale, kaale, kalo, kálo

 • lovari, lovara, lovaricko

 • gurbeti

 • svensk romani, resanderomani

 • kaldaras, kalderash, kalderaš, kelderaš, kelderašicko

 • arli, arlikane

Romska har influerats av många olika språk och samtidigt påverkat andra språk. I svenskan använder vi bland annat de romska låneorden tjej, haja (förstå), lattjo (kul, lustig), jycke (hund) och vischan (på landet).

Läs mer om romska och din rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk, på Institutet för språk och folkminnens webbplats (Institutet för språk och folkminnen (isof.se).

På samma webbplats hittar du även korta svensk-romska ordlistor (Svensk-romska ordlistor | Institutet för språk och folkminnen (isof.se).

Se kortfilmen ”Glödhet” (Glöd: Glödhet | UR Play), ett samtal om språk, identitet och sexualitet på romska, samiska och svenska.

Strategi för romsk inkludering

År 2012 beslutade riksdagen om en strategi för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin för romsk inkludering är en del av den nationella minoritetspolitiken.

Strategin utgår från att alla ska ha lika rättigheter och att ingen ska bli diskriminerad. Arbetet med romsk inkludering ska vara långsiktigt och ska ingå i ordinarie verksamhet. Romer ska vara delaktiga och ha inflytande i samhället. Det betyder att romer ska ha möjlighet att påverka. Kvinnor och barn är prioriterade målgrupper i strategin. Det är även personer som är socialt eller ekonomiskt utsatta.

Internationella romadagen

Den 8 april firas den internationella romadagen, till minne av den första romska världskongressen som hölls i London 1971. Då valdes den romska flaggan och den romska hymnen Gelem Gelem (Jag har vandrat). Den romska flaggan i blått och grönt symboliserar himmel och jord. Det röda hjulet symboliserar rörelse och förändring.

Lyssna på hymnen Gelem Gelem på Youtube (Esma Redzepova - Gelem, gelem... - YouTube)

Sidan uppdaterad 2021-11-23