Artiklar

Institutet för språk och folkminnen (ISOF)

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ska:
1. bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.
Uppdragstid: 2023 (regleringsbrev)
Redovisning: 2024-02-01. Redovisningen ska särskilt omfatta hur myndigheten har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romskt språk och romsk kultur.
Regleringsbrev 2023 Myndighet Institutet för språk och folkminnen (esv.se)
2. ansvara för språkcentra på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Myndigheten ska också i dialog med Sametinget ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2023-12-31
Slutredovisning: 2025-03-01
Uppdrag att ansvara för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib - Regeringen.se

Kontakt
registrator@isof.se
Anna Gezelius, anna.gezelius@isof.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20