Artiklar

Institutet för språk och folkminnen (ISOF)

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ska:

1. bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.
Uppdragstid: 2024 (regleringsbrev)
Regleringsbrev 2024 Anslag 7:1 och 7:2 (esv.se)


2. ansvara för språkcentra på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Myndigheten ska också i dialog med Sametinget ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2023-12-31
Slutredovisning: 2025-03-01
Uppdrag att ansvara för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib - Regeringen.se

Kontakt
registrator@isof.se
Anna Gezelius, anna.gezelius@isof.se

 

Sidan uppdaterad 2024-02-20