Artiklar

Forum för levande historia

Forum för levande historias uppdrag har sin utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och omfattar frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Från 2023-06-15 innehåller myndighetens instruktion ett utvidgat demokratiuppdrag som även omfattar andra brott mot mänskligheten. I uppdraget ingår även att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans med fokus på kopplingen mellan historien och samtiden.
Utvidgat demokratiuppdrag för Forum för levande historia - Regeringen.se


Myndigheten har även i uppdrag att:

1. tillsammans med Skolverket utveckla ett verktyg för ett systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i bland annat skolväsendet för att motverka olika former av rasism, däribland antiziganism.
Uppdragstid: 2022-2023
Delredovisning: 2023-09-15
Slutredovisning 2024-01-15.
Ändringsbeslut 2022-11-17 Myndighet Forum för levande historia (esv.se)

2. genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans. I uppdraget ingår att undersöka attityder gentemot invandrare, judar, muslimer, romer och hbtqi-personer. Uppdragstid: 2023-2026
Slutredovisning: 2026-03-01
Skolelevers attityder kring intolerans ska undersökas - Regeringen.se

3. genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i Sverige.
Uppdragstid: 2022-2024
Slutredovisning: 2025-01-31
Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige - Regeringen.se

4. kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet samt föreslå insatser för att motverka antiziganism.
Uppdragstid: 2022-2024
Redovisning: 2024-03-01
Uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet -Regeringen.se

5. Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism

Uppdragstid: 2022-2024

Delredovisning 2023-03-15

Slutredovisning 2024-03-15

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/07/uppdrag-att-genomfora-kunskapshojande-insatser-mot-antisemitism/

6. Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism

Uppdragstid: 2022-2024

Delredovisning: 2023-03-15 och 2024-03-15

 

Slutredovisning: 2025-03-15
https://regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/07/uppdrag-att-genomfora-kunskapshojande-insatser-om-olika-former-av-rasism/

 

Kontakt
info@levandehistoria.se

Sidan uppdaterad 2023-09-28