Artiklar

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism. Programmen innehåller åtgärder med syfte att motverka antisemitism, antiziganism och rasism mot samer för perioden 2022–2024 och kompletterar den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I de olika programmen nedan finns ytterligare uppdrag som inte är specificerade i listan med myndighetsuppdrag ovan.

Åtgärdsprogram mot antisemitism https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/07/atgardsprogram-mot-antisemitism/
Åtgärdsprogram mot antiziganism
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/07/atgardsprogram-mot-antiziganism/
Åtgärdsprogram mot rasism mot samer
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/07/atgardsprogram-mot-rasism-mot-samer/

Sidan uppdaterad 2023-09-20