Artiklar

Umeå universitet

Umeå universitet ska stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråken meänkieli och samiska i syfte att på sikt stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor.
Uppdragstid: 2022–2024
Delredovisning: 2023-12-01
Slutredovisning: 2025-01-31
Uppdrag till Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola att stärka de nationella minoritetsspråken - Regeringen.se

Kontakt
registrator@umu.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20