Artiklar

Handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken

Handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.

I programmet presenterar regeringen fem strategiska områden med inriktning och åtgärder för det långsiktiga arbetet med att bevara och främja minoritetsspråken.

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/04/handlingsprogram-for-bevarande-och-framjande-av-de-nationella-minoritetsspraken/

Sidan uppdaterad 2023-09-20