Artiklar

Kungliga biblioteket (KB)

Kungliga biblioteket (KB) ska:

1. inrätta funktionen resursbibliotek för romani chib och romer.
Uppdragstid: 2023 (regleringsbrev)
Redovisning: 2024-03-01
Regleringsbrev 2023 Myndighet Kungl. biblioteket (esv.se)
2. genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner.
Uppdragstid: 2021-2023
Redovisning: 2023-03-01
Slutredovisning: 2024-03-01
Uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek.pdf (regeringen.se)

Kontakt
Oskar Laurin, enhetschef bibliotekssamverkan
Oskar.laurin@kb.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20