Artiklar

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska genomföra särskilda informationsinsatser om vart barn, elever och vårdnadshavare kan vända sig när någon blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling i skolan. Myndigheten ska också ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare.
Uppdragstid: 2022-2023
Redovisning: 2023-11-01
Uppdrag om informationsinsatser om elevers skydd mot diskriminering respektive kränkande behandling - Regeringen.se

Kontakt
do@do.se
Björn Brodin, bjorn.brodin@do.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20