Artiklar

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska:

1. i dialog med Sametinget verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås och för ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättigheter. I uppdraget ingår att fördela statsbidrag till kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdena för finska och meänkieli utifrån förordning (2009:1299) samt fördela statsbidrag till organisationer som företräder judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar utifrån förordning (2005:765).
Uppdragstid: 2023 (regleringsbrev)
Redovisning: 2024-03-31
Regleringsbrev 2023 Myndighet länsstyrelserna (esv.se)
2. samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering. Myndigheten fördelar också statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering utifrån förordning (2022:259).
Uppdragstid: 2020-2023
Slutredovisning: 2024-04-15. Statsbidraget redovisas i myndighetens årsredovisning.
Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering - Regeringen.se

Kontakt
minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20