Artiklar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska:
1. tillsammans med Folkhälsomyndigheten kartlägga ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa.
Uppdragstid: 2021-2023
Redovisning: 2023-06-01
Uppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa - Regeringen.se
2. genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2024-03-01
Slutredovisning 2025-03-01
Regleringsbrev 2022 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (esv.se)
3. fördela medel enligt förordningen (2022:118) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.
Uppdragstid: 2023 (regleringsbrev)
Redovisning: 2024-06-01
Regleringsbrev 2023 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (esv.se)
4. genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer. Fokus ligger på att motverka rasism och fördomar bland unga.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2024-03-01
Slutredovisning: 2025-02-14
Regleringsbrev 2022 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (esv.se)
5. fördela statsbidrag enligt förordning (2011:65) till barn- och ungdomsorganisationer. Uppdragstid: 2023 (regleringsbrev)
Redovisning: årsredovisning samt sammanfattande redogörelse 2024-06-01
Regleringsbrev 2023 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (esv.se)

Kontakt
info@mucf.se
Dharana Favilla dharana.favilla@mucf.se
Anna Ivarsson anna.ivarsson@mucf.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20