Artiklar

Statens skolverk

Statens skolverk ska:
1. enligt myndighetens instruktion ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för frågor om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken inom ramen för sitt verksamhetsområde vilket innefattar att verka samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.
Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
Kontakt
registrator@skolverket.se
Helena Lundgren, e-post enligt fornamn.efternamn@skolverket.se

2. ansvara för nationell samordning av undervisning i nationella minoritetsspråk och ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i språken.
Redovisas: 2023-02-28
Regleringsbrev 2022 Myndighet Statens skolverk (esv.se)
Kontakt
registrator@skolverket.se
Gunnar Stenberg och Helena Lundgren, e-post enligt fornamn.efternamn@skolverket.se

3. tillsammans med Socialstyrelsen ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2024-03-01
Slutredovisning: 2025-03-01
Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens (skolverket.se)
Kontakt
registrator@skolverket.se
Helena Lundgren, e-post enligt fornamn.efternamn@skolverket.se

4. tillsammans med Forum för levande historia utveckla ett verktyg för ett systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i bland annat skolväsendet för att motverka olika former av rasism, däribland antiziganism.
Uppdragstid: 2022-2023
Delredovisning: 2023-09-15
Slutredovisning: 2024-01-15
Regleringsbrev 2022 Myndighet Statens skolverk (esv.se)
Kontakt
registrator@skolverket.se
Hugo Wester, e-post enligt fornamn.efternamn@skolverket.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20