Artiklar

Statens skolverk

1. Statens skolverk ska genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet. Syftet med studien är att undersöka barns, elevers och personals upplevelser av nutida antisemitiska uttryck, incidenter och attityder i skolväsendet samt redogöra för hur skolväsendet arbetar för att motverka detta. Myndigheten ska även lämna exempel på insatser som bidrar eller har bidragit till att motverka antisemitism inom skolväsendet. I arbetet med uppdraget ska Skolverket föra en dialog med Forum för levande historia och inhämta kunskaper och erfarenheter från Göteborgs universitet (Segerstedtinstitutet) samt andra relevanta aktörer.

Delredovisning: 2024-12-02

Slutredovisning: 2025-12-01

Regleringsbrev 2024 Myndighet Statens skolverk (esv.se)

2. Vidare ska Statens skolverk tillsammans med Socialstyrelsen ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens.

Uppdragstid: 2022–2024

Delredovisning: 2024-03-01

Slutredovisning: 2025-03-01

Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens (skolverket.se)

3. Statens skolverk ska vidareutveckla och följa upp verktyget för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Syftet är att motverka nutida uttryck för antisemitism och andra former av rasism. Verktyget ska anpassas så att det kan användas i förskola, förskoleklass, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Myndigheterna ska erbjuda målgrupperna processtöd i arbetet med verktyget och arbeta utåtriktat för att nå fler förskolor och skolor, i synnerhet sådana förskolor och skolor som särskilt är i behov av arbete med verktyget.

Delredovisning: 2024-10-26

Slutredovisning: 2026-01-15

Regleringsbrev 2024 Myndighet Statens skolverk (esv.se)

Kontakt

registrator@skolverket.se

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-02-20