Artiklar

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska se över, inhämta och sammanställa kunskap i stöd- och informationsmaterial om hur vuxna kan prata med barn och unga om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Kunskapssammanställningen ska spridas så att den kommer till användning i praktiken och kan utgöra ett stöd för främst vårdnadshavare, men även för personal i myndigheter, kommuner och regioner.
Uppdragstid: 2022-2023
Redovisning: 2023-03-01
Ändringsbeslut 2023-06-22 Myndighet Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (esv.se)

Kontakt
info@mfof.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20