Artiklar

Sametinget

Sametinget ska:
1. i dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås och för ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättigheter. I uppdraget ingår att fördela statsbidrag till kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdet för samiska utifrån förordning (2009:1299). Myndigheten ska även fördela statsbidrag till organisationer som företräder samer samt redovisa hur arbetet med minoritet.se genomförts.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2024-03-31
Regleringsbrev 2023 Myndighet Sametinget (esv.se)
2. utveckla Samiskt språkcentrums verksamhet och fortsätta etableringen av språkcentrum på ytterligare orter. Myndigheten ska också i dialog med Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2024-02-22
Regleringsbrev 2023 Myndighet Sametinget (esv.se)
3. vidta språkvårdande insatser samt arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket.
Uppdragstid: 2022-2024
Redovisning: 2023-12-01
Slutredovisning: 2025-01-31
uppdrag-till-sametinget-att-vidta-sprakvardande-insatser-samt-att-arbeta-med-sprakteknologi-for-att-starka-och-utveckla-det-samiska-spraket.pdf (regeringen.se)
4. lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2024-03-15
Regleringsbrev 2023 Myndighet Sametinget (esv.se)

Kontakt
kansli@sametinget.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20