Artiklar

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2012 haft regeringsuppdrag att samordna och följa upp arbetet inom strategin för romsk inkludering. 

Myndigheten lämnar årligen en uppföljningsrapport till regeringen (Kulturdepartementet). Rapporten bygger bland annat på underlag från kommuner och myndigheter.

Under åren har Länsstyrelsen även fått andra uppdrag kopplat till romsk inkludering, exempelvis om nulägesbeskrivningar.

 

Läs mer om uppdragen här till vänster.

Sidan uppdaterad 2022-02-25