Artiklar

Nationellt kommunalt nätverk

Sedan 2012 håller Länsstyrelsen i ett nationellt kommunalt nätverk för romsk inkludering.

Syftet med nätverket är att deltagande parter ska ges stöd i arbetet för romers inkludering i samhället. Målsättningen är att kommunerna ska verka för att utveckla lokala strategier, metoder och arbetsformer för implementering av strategin för romsk inkludering. Vidare ska nätverket sprida kunskap om lokala verksamheter samt arbetssätt, projekt och metoder. Fokus för nätverket är informations-, erfarenhets- och kunskapsbyte.

Under 2021 ingick 30 kommuner i nätverket.

Sidan uppdaterad 2022-02-23