Artiklar

STR-T kräver sanningskommission

Svenska Tornedalingarnas Riksförbund och MetNuoret har överlämnat den förstudie som gjorts över de övergrepp som människorna i Tornedalen blev utsatta för under 1800- och 1900-talet.

 

Nu kräver man att det tillsätts en sanningskommission. Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, fick 2017 130 000 kronor från Kulturdepartementet för att göra förstudien som nu är överlämnad. Läs mer om den här!

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, och MetNuoret  överlämnade förstudien med namnet ”Då var jag som en fånge.” – statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Överlämningen skedde på Kulturdepartementet i Stockholm under en pressträff.

Sveriges Radio rapporterar att minst 150 tornedalingar utsattes för så kallade skallmätningar i början av 1900-talet, enligt rapportförfattaren och historikern Curt Persson.
– Ja, det är drygt 150 individer som jag vet med hundraprocentig säkerhet. Men sen är det ju så att arkiven har ju destruerat material i ett antal olika omgångar, säger Curt Persson till SR.

Det är i rasbiologiska institutets historiska arkivmaterial vid Uppsala universitetsbibliotek som historiedoktorn Curt Persson identifierat Tornedalingar som utsatts för skallmätningar under början av 1900-talet.
– Nu behöver ingen tvivla om det har förekommit övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande. Att vi betraktades som en lägre stående ras som inte skulle blandas med riktiga svenska arier, det är ju fullständigt klart efter detta, säger Bengt Niska, ordförande för STR-T till SR.

Hanna Aili på MetNuoret kommenterar förstudien så här.
- Vi är glada över att den här förstudien har kommit till stånd. Vi tycker det är viktigt att vi börjar prata om de övergrepp som förstudien tar upp för att kunna förstå de processer som har lett oss till var vi är i dag och därigenom komma vidare. Vi hoppas att den ska leda till att vi får resurser till att ta fram och sprida den kunskap som nu kommer upp till ytan. Intresset för meänkieli och språkområdets kultur och historia ökar och det är viktigt att vi möter upp det behovet och fylla igen de kunskapsluckor som finns.

Hon säger vidare:

- En ung generation tornedalingar och andra med en relation till meänkieli vill börja lära känna sitt kulturarv. Även om övergreppen är ett mörkt kapitel i vår historia vill vi få kunskap om de processer som har lett oss till där vi är i dag.

Hanna Aili poängterar också vikten av att få fram mer läromedel på meänkieli.
- De som vill lära sig meänkieli måste få en ärlig chans att kunna ta till sig språket utan att varje lärare ska behöva uppfinna hjulet på nytt.

 

Du hittar hela artikeln från SR här!

Läs också! Regina Veräjä var en av dem som intervjuat ett flertal offer!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-04-17