Artiklar

Nytt romanocenter i Norrköping

Från februari har Norrköping ett nytt romanocenter. Det är gruppen lovari/kelderash som fått ett eget medborgarkontor placerat i stadsdelen Hageby/Vrinnevi.

– En grupp från lovari/kelderashtalande romer sökte upp mig och påtalade behovet, berättar Anne Olofsson, hållbarhetsstrateg på utrednings-och utvecklingsenheten i Norrköping.

I Norrköping bor cirka 3000 till 5000 romer. De från forna Jugoslavien har egna föreningar och med dessa finns ett upparbetat samarbete med kommunen, berättar Anne Olofsson vidare. Men detta har saknats för gruppen lovari/kelderashtalande. De tillhör de som benämns svenska romer och vars släkter kan ha bott i landet i århundraden.

– Här fanns ett stort behov av att få hjälp med myndighetskontakter, skapa trygga fritidsaktiviteter och till exempel läxhjälp för barnen. Där finns hos gruppen sedan länge en rädsla och skepsis mot myndigheter, grundat i hur myndighetssverige behandlade romer under decennier. Som en följd av detta också en rädsla för att identifiera sig som rom.

– Det finns ett behov av att stötta romerna i att känna stolthet kring sitt ursprung och sina traditioner, menar Anne Olofsson.

Hageby, där centret är placerat är ett så kallat miljonprogramsområde, och domineras av flerfamiljshus. Här ligger en stor galleria och flera idrottsföreningar har sitt ursprung i just Hageby.

Stadsdelen utsågs tidigare av polisen som ett så kallat utsatt område, men beskrivningen togs bort 2019 berättar Anne Olofsson. I dag ett blandat område, om dock ett av kommunens invandrartätaste.

Centret vänder sig specifikt till de som talar lovari/kelderashdialekten, vilketrör sig om ett hundratal personer, barn och vuxna.

Två dagar i veckan erbjuds läxhjälp. Det gäller barn i alla åldrar och till exempel vuxna som läser på komvux, Centret hjälper också till i kontakt med myndigheter.

En hörnsten i verksamheten är att bevara språket och kulturen.

BITTI INGEMANSSON

Sidan uppdaterad 2023-04-18