Artiklar

Samiskt språkcentrum lanserar bok om språkrevitalisering

Samiskt språkcentrum har låtit översätta boken ”Bringing our languages home” med självbiografiska berättelser om språkrevitalisering för familjer till en samisk/svensk version.

–Det är en glädjens dag och en efterlängtad dag, att vi äntligen får lansera den här boken. Vi känner stor tacksamhet mot Leanne Hinton som generöst gett manuset till Sametinget för översättning, sa Sylvia Sparrock, projektledare på samiskt språkcentrum som inledde den digitala boklanseringen.

Professor i lingvistik Leanne Hinton från Berkeley universitet i Kalifornien har i decennier arbetat för att främja och bevara minoritets- och urfolksspråk i världen. Boken är sammanställd av henne och på boklanseringen var hon kvällens hedersgäst.

–Det är svårt att ta tillbaka ett litet språk för att majoritetsspråken dominerar, men ett sätt att göra det är att ta tillbaka kulturen till hemmiljön och göra aktiviteter kopplade till kulturen. Man behöver fråga sig, hur kan jag använda språket i mitt eget hem? I boken finns flera exempel på hur man kommer igång. Det kan vara genom lekar, spel, ljudinspelningar, böcker med mera.

För Leanne Hinton är hemmet den viktigaste platsen för språkrevitalisering– det är där minoritetsspråket gick förlorat och det är där man lär sig sitt förstaspråk. Det går inte att ”vända språkbytet” på lång sikt om inte familjerna gör processen till sin egen och talar med sina barn hemma, menar hon.

Boken innehåller elva självbiografiska berättelser om språkrevitalisering från hela världen, från till exempel skotsk gaeliska till mohawk och māori. Två kapitel om samisk språkrevitalisering har lagts till i den svenska versionen och förordet har översatts till samtliga samiska språk i Sverige. En av författarna Sophia Rhenfjäll har själv gjort en språkresa för att ta tillbaka umesamiska.

–Jag lyssnade på gamla inspelningar på dialekt- och folkminnesarkivet i Umeå och min pappa hjälpte mig att översätta och tolka. Idag pratar jag umesamiska varje dag och jag försöker hitta lösningar när jag inte kan ett ord på umesamiska som att skriva ner ordet och ta reda på det sen.

Olle Kejonen, lärare och forskare vid Uppsala universitet har bidragit med ett kapitel om situationen för de samiska språken.

–Alla de samiska språken är hotade, men mest kritiskt hotade är umesamiskan och pitesamiskan. Trots det syns de samiska språken i det offentliga rummet, det finns dagliga radio- och tv-sändningar på samiska, alla samiska språk i Sverige har erkända skriftspråk och ungefär 1000 barn i Sverige får undervisning i samiska, berättar han.

Samiskt språkcentrum har sedan 2015 samarbetat med Leanne Hinton genom att bjuda in henne och Nancy Steel, medlem av Karuk Nation, till Umeå för föreläsning vid Várdduo, Umeå universitet, och till workshop för Samiskt språkcentrums dåvarande mentorprogram för umesamiskan.

Originalboken Bringing our languages home – language revitalization for families kom ut på bokförlaget Heyday books 2013. Sametinget har fått rättigheten att publicera boken både som bok och e-bok.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-17