Artiklar

Minoritetsarbetet i Örebro

Hej! Vilka är ni?

Lovisa Strand, MR-strateg och Hanna Swingborg, strategisk planerare inom mänskliga rättigheter.

Har du redan hunnit genomföra grundutbildningen i minoritetslagstiftningen? Om så, vad tyckte du om den?

Ja. Den var en bra grund för hur man kan och bör arbeta med nationella minoriteters rättigheter. Det är bra att goda exempel lyfts i utbildningen.

Hur arbetar ni med minoritetsfrågan i Örebro?

Vi jobbar med att få in frågorna i ordinarie verksamhet inom äldreomsorg, förskola/skola, kultur och fritid, information och kommunikation. Vi arbetar med det från ett rättighetsperspektiv, men att vi som kommun också har särskilda skyldigheter gällande språk, kultur och identitet.

Vi jobbar över förvaltningsgränser och verksamhetsgränser och kopplar arbetet till de övergripande mål som Örebro kommun har (utöver att vi har specifika mål och riktlinjer för nationella minoriteter). Vi samråder med de nationella minoriteterna kontinuerligt i ett forum där politiker finns med och specifika verksamheter bjuds in.

Vad är förhoppningen om ert arbete om 5 år?

Att arbetet med de nationella minoriteterna (inklusive teckenspråkiga som Örebro kommun inkluderar i arbetet) är helt inkluderat i ordinarie arbete och har funnit sin plats där.

HANNA SKOGSMARK

 

Sidan uppdaterad 2022-09-16