Artiklar
Alexandraskolan ligger centralt i Göteborg och har barn från många olika kulturer. Foto: Susanne Redebo

"Vi vill att barnen ska vidga perspektivet"

Alexandraskolan i Göteborg är en låg- och mellanstadieskola med judisk profil och Montessoriinspirerad pedagogik. Att skolan har två inriktningar ser rektor Amos Algani som en framgångsfaktor.

 

- Det är viktigt att inte bara koncentrera sig på en enskild minoritet när man startar en skola utan vidga perspektivet. Då blir även andra intresserade av att söka sig dit.

Alexandraskolan i centrala Göteborg har funnits sedan 2002. I dag går drygt 60 barn på skolan som omfattar förskoleklass upp till årskurs sex. Skolan drivs av en stiftelse utan vinstintresse och tillämpar Montessoripedagogiken med en judisk profil. Eleverna har olika trosinriktningar med rötter i många kulturer.

I samma hus som skolan fast på övre plan finns ett äldreboende som också har judisk profil. Samarbetet mellan äldreboendet och skolan är tät och kontakten mellan generationer berikar både barnen och de boende, berättar rektor Amos Algani.

Rektor Algani berättar att skolan inte bara har ett pedagogiskt uppdrag utan också ett upplysningsuppdrag.
- Vi vill att barnen ska vidga perspektivet. De ska lära sig grunderna i judendomen och får frivilligt delta i judiska helgdagar under hela året, till exempel Shabat, det judiska nyåret liksom Pesach (befrielsens helg) … På så sätt talar vi om för barnen att ”Så här gör judar. Kom och prova!”

- Vi tar upp det mest vanliga i vår minoritet och försöker se de positiva inslagen i våra traditioner. Just traditionerna är motorn hos oss eftersom vi inte är en religiös skola utan en skola med judisk profil.

Hur mycket av den nationella minoriteten finns då invävd i studierna? Skolan följer läroplanen fullt ut. Utöver det lägger man till hebreiska studier, jiddisch i form av kulturell verksamhet som sång och teater och slutligen judiska studier.
- Eleverna får lära sig om de judiska berättelserna, om moralen som finns i dem för att visa att det inte bara är gamla historier, de är fortfarande aktuella. Att inte stjäla gäller ju fortfarande. Centralt i judendomen är också att ”älska din nästa såsom dig själv”. Gör inget mot någon annan som du inte vill att andra gör mot dig.

Att det finns ett nära samarbete över generationsgränser med ett äldreboende i samma hus gör skolan extra intressant.  När skolan och äldreboendet i Göteborg planerades var tanken lite grann ”från vaggan till graven”. En förskola för barn från 1,5 år och upp vidare genom grundskolan till och med åk 6.
- Så småningom går eleverna gymnasiet och ska ut och jobba, men mot slutet av livet kan de komma tillbaka hit till samma hus.

Samarbetet över generationsgränserna uppskattas av många och sker på många olika sätt.
- Vi brukar fira högtider tillsammans, sjunga med de äldre, spela spel med dem, kort sagt ha en levande kontakt med dem. De berättar för oss och våra elever om deras liv och vad de har gjort i livet som yrkeskvinnor och yrkesmän. Kontakten berikar barnen och barnen berikar dem. Det ger oss fantastiska möjligheter att låta barnen få inblick i någon annans liv - och de äldre får en energikick och glädje tillbaka. Utbytet funkar jättebra.

Tips till andra som vill starta en skola med minoritetsprofil?

Jag tycker man kan börja med att bygga upp det hela med barn i låg ålder, från förskolan, och låta det ta tid. Vi gjorde så, etablerade först en grupp barn i förskola och det utvecklades sedan till skola. I början när vi startade fanns vi i andra mycket mindre lokaler här i Göteborg.

Amos tycker att det är viktigt att inte bara koncentrera sig på den enskilda minoriteten utan vidga perspektivet till något annat.
- Vi har judiska profilen men även Montessoripedagogiken som ju har lite kopplingar till judendomen. Montessori står för att människan ska vara självständig och sträva efter kunskap. Den pedagogiken är intressant även för andra. Här arbetar vi inte uteslutande från katedern utan vi uppmuntrar självständighet hos eleverna. Eftersom skolan har två ben att stå på får vi elever från många olika kulturer och grupper i samhället.

Det är heller inte bara judisk personal på skolan, i dagsläget tillhör bara tre av tio minoriteten. Samma sak gäller för eleverna där ungefär hälften är judar.
- Den här kombinationen ger oss möjlighet att ge andra människor en inblick i vad judendomen är. Vi får visa att den inte är så farlig. Det finns många fördomar som florerar och har florerat i flera hundra år. Vi försöker spräcka hål på dem och visa verkligheten. Judendomen är en kultur och en religion med vänliga inslag där vi vill bevara en del - men också utvecklas med samhället.

SUSANNE REDEBO

 

-  

 

 

 

Sidan uppdaterad 2022-08-31