Artiklar

Nu har Haninge fått sitt pris

Årets sverigefinska minoritetskommun år 2020 tilldelades Haninge på sverigefinländarnas dag, den 24 februari i år. Då hindrade coronapandemin en prisutdelning men nu har kommunen tagit emot utmärkelsen.

Från Haninge reste en delegation till Skellefteå för att emotta utmärkelsen och diskutera hur arbetet för de nationella minoriteterna kan förbättras ytterligare. Detta enligt ett pressutskick från kommunen.

Årets sverigefinska minoritetskommun är ett årligt pris som delas ut av Sverigefinländarnas delegation. Coronapandemin medförde att årets prisutdelning inte kunde äga rum fysiskt förrän i oktober. Prisöverlämnandet skedde i Skellefteå, 2019 års vinnarkommun.

Haninge och Skellefteå är två av de kommuner i Sverige som kommit allra längst i arbetet för de nationella minoriteterna, och då i synnerhet den finska. Sverigefinländarnas delegation skriver i sin prismotivering att man vill belöna Haninge, som trots det svåra pandemiåret har kunnat underhålla och utveckla sitt minoritetsarbete i kommunen tack vare en välfungerande och stödjande organisation och sina olika samverkansgrupper.
- Att politiken varit med från första början tror jag är a och o samt att kommunen ända från start involverade sverigefinnarna i Haninge för att samråda om hur arbetet skulle bedrivas och vilka frågor som var viktiga att arbeta med, säger Haninge kommuns minoritetsstrateg Sanna Rantamäki.

- Personligen är jag en stolt haningebo framförallt över det faktum att vi blivit tagna på allvar i kommunens olika samarbetsgrupper och att vi också har möjlighet att påverka besluten. Även framdeles måst vi hålla samarbetet igång både politiskt och ur samhällssynpunkt, och delta aktivt i samråden, säger Pirkko Sinkkonen, ordförande för Haninges sverigefinska pensionärsförening Reipas.

Mötet mellan de två kommunerna utmynnade i ett givande utbyte om hur arbetet för de nationella minoriteterna kan förbättras ytterligare. Kommunernas representanter fick med sig många nya idéer och uppslag.

Prisöverlämningen firades med en galamiddag i omtalade Sara kulturhus, en 74 meter hög 20-våningsbyggnad helt byggd i trä, belägen i centrum av Skellefteå stad. Kvällens värd var Skellefteå kommuns oppositionsråd Andreas Löwenhöök, tillika sammankallande i den sverigefinska samrådsgruppen.

Eivor Olofsson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, förklarade vad utmärkelsen innebär och på vilka grunder Haninge valts ut.
- Det är ett stort erkännande för kommunen och för att det jobb vi gör är bra och något som vi kan vara stolta över. För mig personligen känns det väldigt bra att frågor som berör mig personligen – jag tillhör själv en nationell minoritet – är så högt prioriterade i vår kommun, konstaterar Salonen.

- Det interna, strukturella arbetet syns inte alltid så mycket utåt men är otroligt viktigt, och det är just för detta arbete vi får utmärkelsen. Utmärkelsen har också hjälpt till att uppmärksamma frågorna inom kommunen på olika nivåer. För mig personligen är detta en bekräftelse på att vi gör ett gott arbete, avslutar Rantamäki.

 

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-10-22