Artiklar

I Luleå har minoritetsfrågorna hamnat högt upp på agendan

När Viktoria Björklund började jobba för Luleå kommun som chef för Flerspråkscentrum visste varken hon eller någon annan mycket om minoriteter. I dag har Luleå tagit ett rejält kliv vad beträffar minoritetsarbete.

– Det roliga är att jag själv hittat min identitet och min självbild har vuxit, säger Viktoria Björlund, bördig från Paksuniemi i Kiruna kommun.

För ett par år sedan var det svårt att på stadshuset i Luleå få tag på ansvariga vad beträffade frågor om de nationella minoriteterna. Numera blir du hänvisad till Flerspråkscentrum, som huserar i stora och ändamålsenliga lokaler i Mediahuset i Luleå.

Viktoria Björklund håller på att förbereda kvällens samråd med de nationella minoriteterna. Hon började för drygt två år sedan som chef på Flerspråkscentrum.
– Det lustiga är att min egen identitet, min bakgrund, historia samt min kultur föll på plats, säger Viktoria Björklund, som plötsligt kom ihåg hur hennes pappa talade meänkieli till allt och alla.

Förutom att ha fått kontakt med sin egen bakgrund har hon fått lära sig komplexiteten i minoritetsfrågorna, lagstiftningen och minoritetspolitiken.
– Jag förstår nu bättre hur språk, kultur och identitet hör ihop, hur allt påverkar människors identitet. Nu är vi på gång men när jag började här visste jag knappt vilka de nationella minoriteterna var. Det kanske visar på hur lite dignitet de här frågarna hade i kommunen, säger Viktoria Björklund.

Viljan och kunskap saknades men 2017 fick en förutseende chef på barn och utbildningsnämnden med sig sin nämnd i ett beslut att möta de nationella minoriteternas behov.
– Jag fick i uppdrag att samordna arbetet mot och visa på att vi lyssnar, förstår och framför allt att vi vill samverka tillsammans med minoriteterna., säger Viktoria Björlund.

I samrådet med samerna och de finska- och tornedalska minoriteterna tecknade man ner sina visioner till konkreta förslag och nämnden tog beslut om att till höstterminen 2019 starta en tvåspråkig förskola på Charlottendal.
– De ska dagligen mellan 9-15 tala finska, nordsamiska och meänkieli. Inte lite då och då, när andan faller på. Vi ska bli bäst i Sverige, säger Viktoria Björklund.

Under dagen när minoritet.se besöker Luleå nämner många ”Viktoria och Nisse”. Denne ”Nisse” visar sig vara Nils-Bertil Heikka, same och född i Kuttainen och som talar nordsamiska, meänkieli, finska och norska.
– Jag jobbar som metodutvecklare med nationella minoritetsspråk i Luleå mot förskola och förskoleklass och stödjer dem i deras arbete med minoritetsspråken, säger Nisse Heikka.

När han sökte tjänsten ansågs det vara en stor merit att han som var född i en smältdegel av olika kulturer, behärskade tre av de nationella minoritetsspråken. Han finns med i arbetsgruppen för den tvåspråkiga förskolan som ska starta, och blir en länk mellan den tvåspråkiga förskolan samt övriga förskolor.
– Det är av vikt våra nationella minoriteter blir synliggjorda, säger Nisse Heikka.

HASSE STENUDD

 

 

Sidan uppdaterad 2020-01-22