Artiklar

Kvänfolkets dag 16 mars

Den 16 mars firas bemärkelsedagen Kvänfolkets dag, också kallad kvänfolkens minnesdag. Detta med anledning av att det samma dag, år 1340, stiftades ett avtal mellan kvänerna och den svenska kungen.

Kväner och lantalaiset används synonymt, förekommer gör också kväänit för att beskriva minoriteten, som ingår i den nationella minoritetsgruppen tornedalingar. Oftast används tornedalingar, kväner, lantalaiset och meänkielitalande för inkluderande verkan.

-Viktigt för oss är [just nu] att arbeta för minoritetens synliggörande inom samtliga samhällsfrågor som berör oss. Det avser språket samt mångfalden inom vår kultur. Rättigheter och nyttjande av mark och vatten, berättar Terje Raattamaa.

Raattamaa är ordförande i föreningen Svenska Kväner – Lantalaiset Kiruna och vice ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset, han tillägger att Kiruna kommun kommer flagga med kvänflaggan dagen till ära.

-Enligt överenskommelsen i Tälje hus år 1328 garanterade Sverige, kvänernas ättlingar birkarlarna rikets norra delar att fritt bebo och bruka i Lappland och Tornedalen. Avtalet fastställdes den 16 mars år 1340 av Magnus Eriksson, skriver Terje Raattamaa till minoritet.se.

År 2023 firas dagen också med livemusik av Bo Lindberg, föreläsning om flaggdagens historia av Björnar Seppola och generellt om Kvänernas Historia av Dick Harrisson, professor i Historia. Arrangemanget anordnas av Svenska Kväner – Lantalaiset & Kvenlandsförbund i samarbete. Arrangemanget hålls i Kiruna.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2023-03-16