Artiklar
Text på jiddisch från Skolverkets hemsida.

Så ska Skolverket stimulera efterfrågan att lära sig jiddisch

Studera till jiddischlärare på halvfart under två terminer och få lön under studietiden.  Skolverket finansierar nu platser på en uppdragsutbildning till jiddischlärare som ges via Lunds universitet i höst.

Skolverket har kommit överens med tre kommuner som utlyst lärartjänster i jiddisch. Det rör sig om Stockholm Göteborg och, Malmö, där de största judiska befolkningarna finns.

Detta innebär att de som får tjänsterna kommer att kunna delta i uppdragsutbildningen med lön. Även lärare redan idag är anställd på en skola kan via sin nuvarande arbetsgivare ansöka om att delta i utbildningen och då ersätter Skolverket deras nuvarande arbetsgivare.
- Vanligtvis brukar inte Skolverket samarbeta med kommunerna på det här sättet. Men då det kan vara svårt att hitta deltagare om man inte får en ersättning så vill vi testa detta nu, säger Helena Lundgren undervisningsråd på Skolverket.

Få föräldrar har efterfrågat jiddischundervisning för sina barn. Kommunerna har därför inte sett något behov av att efterfråga fler jiddischlärare.  Sveriges Jiddischförbund har länge påtalat behovet av att utbilda fler lärare i jiddisch och nu har alltså Skolverket tillsammans med ett antal kommuner beslutat sig för att stimulera efterfrågan.
- Vi har utgått från att efterfrågan är större än vad statistiken visar. Det är rimligt att anta att vårdnadshavare och elever känner till att det inte finns så många lärare i jiddisch och därför avstår från att ansöka om undervisning, säger Helena Lundgren.

Det låga antalet jiddischlärare och elever innebär att det inte går att arbeta med kompetensutveckling och uppdragsutbildningar på samma sätt som inom andra områden.
- Vi har tänkt nytt och vill med denna uppdragsutbildning se till att öka antalet lärare i jiddisch för att på sikt också få fler elever som läser språket, säger Helena Lundgren.

- Tyvärr händer nu allt i sista minuten och man har behövt skapa en uppdragsutbildning fastän det inte från början finns huvudmän som vill skicka sina lärare till utbildning för att få behörighet i jiddisch, säger Eva Fried, ordförande för Sveriges Jiddischförbund.

- Jag skulle vara glad om denna insats ledde till fem nya jiddischlärare. Då får vi femhundra procent fler lärare än vi har idag, avlutar Eva.


FREDRIK SIERADZKI

Sidan uppdaterad 2022-06-17