Artiklar

Detta har man rätt till om man vill läsa finska

Eleven har rätt att läsa finska i grundskolan och gymnasiet. I de kommuner som tillhör det finska förvaltningsområdet har barnet även rätt till finskspråkig förskola. 

Förskolan och förskoleklassen

Inom det finska förvaltningsområdet har barn rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska. Det gäller inte övriga kommuner, men förskolan ska ändå bidra till utvecklingen av finskan.

I förskoleklass har barn inte automatiskt rätt till finskundervisning, men även där ska utvecklingen av finskan främjas. Undervisning i finska kan erbjudas på frivillig basis.

Grundskolan

Grundskolelever har rätt till finskundervisning i skolor med tillgång till lämplig lärare, även om eleverna är få.

Finskundervisning ges ofta inom ämnet modersmål. Man har inte rätt till garanterad undervisningstid i finska som modersmål. Undervisningen bedrivs ofta utanför ordinarie skoldag.

Finska ska även erbjudas inom språkvalet, men enligt Skolinspektionens rapport händer det att elever inte informeras om möjligheten.

Gymnasiet

I gymnasiet erbjuds modersmålsundervisning om eleven har goda kunskaper i finska. Finska kan även läsas som modernt språk.

Källor: Skolverket, Skolinspektionen, skollagen (2010:800)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-02-28