Artiklar
Veera Florica Rajala var en av föreläsarna. Hon är jurist och har själv arbetat själv inom många nyckelroller i nationella minoritetsfrågor. Foto: Malin A Junkka

Koordinatorutbildning på Axevalla folkhögskola

Koordinatorutbildningarna för sverigefinska förvaltningsområdeskoordinatorer har dragits igång på Axevalla folkhögskola. 

12 koordinatorer från hela landet samlades under tre dagar via webben för att förkovra sig inom nationell minoritetsjuridik, och diskutera hur befattningen av en minoritetskoordinator ska se ut, och vad man egentligen gör inom sin roll på kommunen.

Utbildningen var den första i sitt slag och flera utbildningar är planerade, berättar rektor Elina Majakari på Axevalla folkhögskola:
- Det känns lysande att äntligen kunna erbjuda en utbildning för denna  yrkesgrupp som besitter en nyckelroll i hur minoritetslagen efterlevs i kommunerna. Det är en väldigt kompetent grupp som gärna vill utveckla sin roll och komma i kontakt med kollegorna i andra kommuner.

Utbildningen ger det senaste om minoritetslagstiftningen och diskrimineringslagstiftningen, verktyg för påverkansarbete och erbjuder insikter i hur rollen som koordinator kan utvecklas för att motsvara kommunens behov i arbetet att följa minoritetslagen.

Den första utbildningen är nu genomförd. Den första pilotutbildningen hölls på finska och svenska i mitten av september. Föreläsningar var på finska och studiematerialet på svenska. Utbildarna var Veera Florica Rajala som är jurist och har arbetat själv inom många nyckelroller i nationella minoritetsfrågor, samt Johanna Parikka Altenstedt, jurist, sociolog och minoritetsjournalist som har arbetat som sakkunnig inom nationella minoritetsfrågor inom länsstyrelsevärlden. Tillsammans varvade de olika moment under kursen.
- Enligt utvärderingarna har två lärare och tvåspråkigheten fungerat väl, men vi planerar även en hel svenskspråkig utbildning för svenskspråkiga koordinatorer, koordinatorer för andra minoritetsspråk, kommunala beslutsfattare och andra nyckelroller inom minoritetssfären, berättar Elina Majakari.

Önskemål om fortsättningskurs finns bland deltagarna och då vill man särskilt diskutera hur samråden som ska hållas med nationella minoritetsgrupper ska bli mer effektiva, rättssäkra och mer likvärdiga i hela landet.

Under den första utbildningen kom det många förslag på vad koordinatorernas arbete borde heta utifrån det stora ansvaret som finns inbyggd i rollen. Flest förslag kom på ”strateg”.
- Efter vår genomgång och övningar syns det tydligt att koordinatorerna eller strategerna inte bara koordinerar utan även leder processer i kommunerna angående samråden, förvaltningsområdesbudgeten och kunskapsspridningen och detta märks även i den höga kompetensnivån som krävs för dessa anställningar.
- Detta skulle kunna i framtiden synas ännu tydligare även i den lokala författningsbeskrivningen, säger Majakari.

En ny grundkurs samt fortsättningskurs planeras till våren 2021.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-10-12