Tornedalingarnas flagga. Foto: Hasse Stenudd

Pengar till kultursamlande verksamhet

Tidigare i vår tog Region Norrbotten beslut om att ta fram förslag för utformningen av en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Nu har Kulturrådet beviljat  260 000 kronor för detta.

Pengarna från Kulturrådet går till regional utveckling, kultursamverkan - utvecklingsbidrag 2020.

Ett välkommet beslut eftersom sådan verksamhet saknas i dag, skriver Region Norrbotten på sin hemsida.

Minoritetsområdet lyfte själva behovet av en kulturinstitution för meänkieli i november 2017 och via Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) har kravet ställts till Region Norrbotten om skapandet av en sådan.

Regionala utvecklingsnämnden har nu beslutat att en förstudie ska genomföras under två års tid för att klargöra och förankra samverkansstruktur, organisationsform, uppdrag, huvudmannaskap och långsiktig finansiering. Utformandet av innehållet och formen för en kultursamlande verksamhet ska ske i en öppen dialog och i samverkan med aktörer inom minoritetsområdet.

I arbetet ska hänsyn tas till de nationella utredningar som genomförs av Institutet för språk och folkminnen (ISOF) samt sannings- och försoningskommissionens arbete som påbörjas under våren 2020.
– Det är viktigt att ta hand om utvecklingsfrågor för de nationella minoriteterna och Region Norrbotten vill på detta sätt stödja minoritetsområdets arbete med detta, säger Kristina Nilsson, kulturchef.

Den huvudsakliga målgruppen är de aktörer som tillsammans ska ta fram verksamheten - Svenska Tornedalingars Riksförbund, Met Nuoret samt övriga aktörer, i och utanför Norrbotten.

Bedömningen är att Region Norrbotten bör förvalta det förtroende som finns i minoritetsgruppen genom att stödja processen kring en kultursamlande verksamhet oavsett hur framtida ägandeförhållanden kan komma att se ut.

Under projekttiden kommer möjliga förslag till finansiering att synliggöras samt även inom vilka strukturer den långsiktiga verksamheten ska kunna implementeras. Även verksamhetens ägandeform, organisationsform och uppdrag kommer att arbetas fram.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-05-28