Artiklar

Så arbetar region Stockholm

Region Stockholm är en del av finskt förvaltningsområde sedan 2010. 
- Fler än hälften av alla kommuner som är med i vår region ingår i finskt förvaltningsområde.

Det säger säger Veera Florica Rajala, strateg för nationella minoritetsfrågor i region Stockholm.

Regionens arbete med nationella minoriteter utgår från minoritetslagstiftningen, både med de allmänna bestämmelserna som rör samtliga nationella minoriteter och det förstärkta skyddet som följer av att ingå i ett förvaltningsområde. Ett sådan rättighet är rätten till information.
- Vi arbetar med paragraf 8, rätten till service på finska genom vår patientnämnd och smittskyddsläkaren. Patientnämnden kan man vända sig till om man har klagomål eller är missnöjd på sin vårdgivare. Där arbetar idag två finsktalande personal. Vi erbjuder även vårdinformation på finska genom 1177 vårdguiden mellan 8-12 på helgfria vardagar.

Utöver rätten till information ska myndigheter enligt paragraf 11 verka för att det finns finsktalande personal där det behövs för att kunna ge service på finska men också uppmuntra befintlig personal i att tala finska.

Sedan fem år tillbaka arbetar regionen med en medarbetardag för finsktalande.
- Det är ett sätt att stärka finsktalande personal i att tala finska och vara stolta över sin kompetens. På dessa dagar ger vi information om lagen, erbjuder föreläsningar och samtal. Kunskap gör det lättare för medarbetarna att förstå varför det varit tabubelagt att tala finska och varför det finns fördomar om språket och hur de kan bemöta det. Av dem som är födda i Sverige men har aldrig talat finska i arbetssammanhang kan det vara ett stort steg att gå på medarbetardagen. Medarbetarna som gått på medarbetardagen har varit mycket nöjda och i efterhand berättat hur betydelsefullt det varit och att de förstått värdet i att kunna finska.

Regionen delar även ut ett språkpaket på finska till alla barnavårdscentraler i hela länet. Språkpaketet vänder sig till nyblivna föräldrar och handlar om information om flerspråkighet samt om vilka rättigheter sverigefinska barn har till sitt språk.
- Språkpaketet är ett sätt att arbeta med revitalisering av finska språket utifrån paragraf 4 som handlar om att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas kultur, men också ett sätt att ge information om service på finska genom 1177 och information från regionbiblioteket om bibliotekens skyldigheter att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken enligt bibliotekslagen.

Regionen har också köpt in språkpaket på samiska och meänkieli.

Regionbiblioteket har genomfört en stor satsning på att öka kunskapen om nationella minoriteter under 2018. Arbetet resulterade bland annat i en rapport Många sätt att vara människa på. Folkbibliotek och nationella minoriteter med många förslag och tips på hur biblioteken kan arbeta med minoritetsfrågor. Som ett sätt att synliggöra de nationella minoriteterna uppmärksammar regionen deras högtidsdagar och sedan juli 2017 hissas flaggor för de minoriteter som har en egen flagga på regionhusets tomt.

Samtliga nationella minoriteter har regelbundet samråd med regionen, bland annat om kultur. Ett kriterium för ansökningar till kulturaktiviteter är att aktiviteten riktar sig till nationella minoriteter.

En annan viktig del av arbetet är information om minoritetslagstiftningen som bland annat ges i webbutbildningen om etnicitet, normer och möten i vardagen som är obligatorisk för stora delar av regionens personal.

Det finns inget strikt krav att erbjuda vård på finska enligt minoritetslagen men region Stockholm kan ändå erbjuda en BUP-mottagning med finsktalande personal, en finsk psykiatrisk mottagning och en minnesmottagning med finsktalande personal. Detta är, enligt Veera ett sätt att arbeta med att skydda och främja det finska språket enligt paragraf 4.

Enligt den nya förstärkta lagen från och med 1 januari 2019, tillkommer nya skyldigheter för myndigheter som ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete samt främja barns och ungas inflytande och delaktighet.
- Vi jobbar på att koppla arbetet med barns och ungas inflytande enligt paragraf 5 till vårt barnrättsarbete. Vi kommer att undersöka vilka områden som berörs för samråd som till exempel BUP-mottagningen och kulturnämnden, säger Veera.

Regionen har vid stunden för intervjun en åtgärdsplan för arbetet med nationella minoriteter. Planer finns från politiskt håll att samla olika typer av styrdokument till en hållbarhetspolicy. Samråden har också flyttat till regionstyrelsens kansli som bidrar till det nya lagkravet om att erbjuda en strukturerad dialog med minoriteterna för att beakta deras synpunkter i beslutsfattandet.

Från och med 2019 är region Stockholm även en del av förvaltningsområdena för samiska och meänkieli. Regionen ser över sin verksamhet för att möta de ökade rättigheterna för samer och tornedalingar.

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2019-01-24