Artiklar
Jenni Kay Foto: Mikaela Rohdin

Språkcentrum romska

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en myndighet under statlig tillsyn som har fått i uppdrag att inrätta nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Språkcentrumen ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela Sverige att bevara, ta tillbaka och utveckla sitt språk. Syftet är att säkerställa att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige. Språkcentrum har etablerats för finska i Uppsala, för, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för jiddisch och romska/romani i Stockholm.

Jenni Kay, verksamhetsledare och språkfrämjare, är en av tre språkfrämjare på Språkcentrum romska i Stockholm. Jenni har en bakgrund inom romsk media, där hon både har verkat som frilansare och som programledare och producent för romska program på SVT.

-När annonsen för språkfrämjare på Språkcentrum roma publicerades så kändes det som att tjänsten var som gjord för mig. Jag lockades av att kunna arbeta med språket på ett långsiktigt sätt och samtidigt kunna använda min kreativitet för att hitta nya metoder och lösningar för att revitalisera det romska språket.  

Språkcentrum romskas långsiktiga mål är att främja en fungerande överföring av romska till kommande generationer, att förstärka språkets användning på både på individuell och samhällig nivå samt att sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

I samarbete mellan Språkcentrum för jiddisch och Kulturrådet arbetar Språkcentrum romska nu med projektet Bokstart. Bokstart är riktat till nyblivna föräldrar med barn mellan 0 och 3 år. Målsättningen är att utveckla Bokstartsmaterialet så att det vänder sig till familjer som vill använda sitt minoritetsspråk mer än vad de gör idag, även för familjer där språket inte används alls idag.

Dessutom kommer rekommendationer erbjudas om var ytterligare resurser och information för språkrevitalisering kan hittas. Tillgängligt material kommer inkludera texter, vaggvisor och ramsor.

Projektet förväntas färdigställas under 2024. Under första lanseringen planerar vi att Bokstart kommer finnas för kaale och kelderash. Ambitionen är att sprida projektet nationellt och att utöka till fler romska dialekter så att hela den romska minoriteten kan dra nytta av det.

Språkcentrum romska håller även på att ta fram en metod som heter ”fika på romska/smoothies”, som är inspirerat av metoden ”fika på finska”.

-Att träffas på en fika och prata romska är ett lätt sätt att ta till sig språket. Tanken är att vi på Språkcentrum tar fram en folder med diskussionstema inför träffarna. Någon person leder alltid samtalet och den som vill kan delta, de som inte kan språket så bra kan lyssna. Vi har även information i foldern om hur hittar du en lokal, vem kan du kontakta för att kunna samlas i kommunen. Vi kommer även inkludera några recept på goda smoothies på romska språket i foldern.

Språkcentrum romska har satt samman en referensgrupp bestående av sex romska ungdomar som man träffar två – tre gånger per termin. På träffarna informerar Språkcentrum romska om sin verksamhet och uppmanar ungdomarna att bidra med sina tankar och idéer om hur Språkcentrum romska kan skapa språkliga metoder för att främja och revitalisera romska språket i Sverige. 

-Ett önskemål från ungdomarna som vi Språkcentrum romska verkligen vill materialisera är ett romskt sommarkollo för ungdomar. Det har vi börjat undersöka förutsättningarna för nu!

Varje vecka lägger Språkcentrum romska upp ett kort videoklipp på sitt Instagramkonto Språkcentrum_romska med någon av ungdomarna från referensgruppen. I videoklippet berättar ungdomarna om vad det romska språket betyder just för dem. Man kan även följa deras arbete på Facebook.

Språkcentrum romska arbetar även med att dokumentera och arkivera det romska språket. De samlar texter, berättelser och sånger på romani för framtida generationer. De erbjuder även utbildningsmaterial och resurser för dem som vill lära sig språket eller förbättra sina kunskaper. På hemsidan kan man hitta pedagogiska material som läroböcker, kurser och annat stöd för skolor.

-Det kan vara utmanande att arbeta med det romska språket eftersom det består av många olika dialekter som skiljer sig åt, det kan göra det svårare att förstå varandra. Det var inte helt lätt att bestämma vilken dialekt vi skulle börja med. Som tur är har vi en styrgrupp bestående av sex romska representanter och de hjälpte oss att prioritera att vi skulle börja med de romska dialekterna Kale och resande Romani.

Språkcentrum romska främjar inte bara språket utan lyfter även fram den rika romska kulturen. De stöttar konst, musik och andra kulturella aspekter kopplade till den romska gruppen. De samverkar också med olika organisationer, skolor och myndigheter för att öka användningen av språket i samhället.

Ett konkret exempel på deras arbete är en utställning som belyser det romska språkets fascinerande resa, från dess rötter i Indien till dagens Sverige. Besökare kan dyka ner i språkets historia och se hur det har utvecklats till de många dialekter som nu talas av romer globalt. Denna utställning är särskilt designad för unga och kommer att visas på bibliotek över hela Sverige. För ytterligare information kan bibliotek och intresserade kontakta Språkcentrum romska direkt via deras e-post: sprakcentrumromska@isof.se.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2023-11-20