Artiklar
Ingela Valfridsson, Umeå universitet. Foto privat.

Meänkielikurs med 151 sökande inställd

Höstterminens kurser i meänkieli vid Umeå universitet har ställts in. Universitetet har sedan år 2009 erbjudit kurser i meänkieli med olika utformningar och akademiska kurser sedan år 2017. Inför höstterminen år 2024 finns 151 sökande till höstterminens kurser, men inte en enda föreläsare.

De två universitetskurserna som varit inplanerade för höstterminen år 2024 är inställda med anledning av en långtidssjukskrivning, meddelar Ingela Valfridsson som är samordnare för lärarutbildning och minoritetsspråk vid Umeå universitet. Hon tillägger:

- Vi hade tänkt anta 80 till nybörjarkursen och 15 till A-kursen.

Fram till att antagningen till höstens kurser stängde hade 138 respektive 13 ansökningar inkommit. Universitetet har inför hösten 2025 planerat att erbjuda samma kurser som nu ställts in. Antalet studieplatser till den kommande vårterminens kurser i meänkieli är inte avgjorda. Antalet studieplatser är något som beslutas baserat på antalet anmälda bland annat. Ingela Valfridsson informerar:

- Vi räknar med att vara tillbaka i “normalläget” från våren 2025. Hon fortsätter:

- De kurser som nu ställts in erbjuds igen hösten 2025. Våren 2025 erbjuds andra kurser – en fortsättning för dem som har kunskaper motsvarande nybörjarkurs  samt en akademisk kurs. Meänkieli, Kvalifikationskurs, 7,5 hp under första halvan av vårterminen. Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation, 15 hp.

Däremot blir hösten 2024 inte helt utan meänkieli, i alla fall inte sett till Umeå universitets agenda. Universitetet startar nämligen en uppdragsutbildning för Skolverket som riktar sig till förskolepersonal. Syftet med kursen som ges med inriktning meänkieli och samiska är att stötta personalens egna språkutveckling men huvudsakligen, att lära sig mer om barns språkutveckling och hur förskolan kan stödja utveckling av språket där barnets familj kanske inte kan erbjuda det stöd som behövs. Valfridsson konstaterar:

- Vi tar vårt uppdrag på stort allvar. Inför 2024 utökade vi lärarresursen för att kunna göra mer, men en långtidssjukskrivning kan vi ju inte avhjälpa.

Lärarbrist är skälet till att höstterminens kurser är inställda trots fler sökanden än platser. 151 sökanden har fått besked om att sökt kurs är inställd. Universitetet har inte utlyst något vikariat i samband med den aktuella långtidssjukskrivningen. Valfridsson meddelar:

- Eftersom ett universitet är en myndighet måste vi hålla oss till de regler som finns (vilket också borgar för kvalitet). När det gäller lärare krävs en hög akademisk examen och i detta fall också hög kompetens i meänkieli. Dessutom finns en fast procedur för anställningar. Snabba lösningar är sällan möjliga.

Ingela Valfridsson tillägger avslutningsvis:

- Skälet till att ingen vikarie söktes var att sjukskrivningen först var en kort period och sedan förlänges ett antal gånger.

 

 Läs mer om meänkieli respektive samiska för förskolepersonal här:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/meankieli-for-personal-i-forskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/samiska-for-personal-i-forskolan

Sista anmälningsdag är den 12 augusti 2024.

 

LINNEA HUHTA

 

 

Sidan uppdaterad 2024-07-02