Artiklar
Landshövdingen i Kronoberg Maria Arnholm Foto: Åsa frostfeldt

Landshövdingen i Kronoberg föreläste om att stärka judiskt liv i Sverige

Landshövding Maria Arnholm har varit särskild utredare för att ta fram en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige. Den 25 januari föreläste hon på residenset i Växjö.

I juni 2022 fick landshövdingen i Kronoberg, Maria Arnholm uppdraget att lämna förslag till en nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige med fokus på överföringen av judisk kultur och jiddisch till dagens unga och till framtida generationer. Den 10 januari 2024 överlämnades betänkandet till kulturministern Parisa Liljestrand.

Utredningen har föreslagit att en nationell samordnare ska få i uppdrag att implementera den 10-åriga strategin. Införandet av strategin inleds med ett jubileumsår 2025 för att högtidlighålla 250 år av etablerat judiskt liv i Sverige. Regeringens långsiktiga strategi ska underlätta för den judiska diasporan att kunna fortsätta få tag på och äta koshermat, omskära pojkar, gå i judisk skola och vara lediga på judiska helgdagar. Utredningen konstaterar att kommuner och regioner i väldigt låg grad arbetar med att stärka judisk kultur, samtidigt som allt fler judar väljer att bosätta sig i storstäderna. Det har gjort det svårare att upprätthålla judiskt liv i mindre städer.

– Den här strategin ska gå från ord till handling. Den nationella samordnaren ska stötta de myndigheter, pilotkommuner och andra som kommer vara delaktiga i att stärka judiskt liv i Sverige. Arbetet i kommunerna ska fokusera bland annat på skolan och äldreomsorgen, samt att öka säkerheten och tryggheten för judar i deras vardagsliv, säger Maria Arnholm.  

Förslaget till den nationella strategin för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 har fem målsättningar:

1. Judar i Sverige kan leva öppet, tryggt och säkert.
2. Det finns goda möjligheter att leva ett judiskt liv och att överföra judisk kultur och traditioner till barn och unga.
3. Det finns stärkt kunskap, utbildning och forskning om judiskt liv och i judiska studier.  
4. Judisk kultur och svensk-judiskt kulturarv är mer synligt i det svenska samhället.
5. Det offentligas arbete med jiddisch är relevant och framåtsyftande.

Deltagare på föreläsningen i Växjö Foto: Jonas Carlsson

Föreläsningen var en kompetenshöjande insats inom en särskild satsning på arbetet med nationella minoriteter för kommuner och regioner utanför förvaltningsområden. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som samordnar uppdraget. I pilotprojektet ingår Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län. Uppdraget sker i samverkan med Länsstyrelsen i Kronoberg. Olika kompetenshöjande insatser ska göras i regionen under året och detta var årets första föreläsning.

Här kan du ta del av föreläsningen: (länk till video).

Här kan du läsa utredningen: Ett starkt judiskt liv för framtida generationer. Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034, SOU 2024:3.

Kontaktpersoner för projektet:

Sanna Rantamäki, Länsstyrelsen Stockholm, e-post: sanna.rantamaki@lansstyrelsen.se   
Jaqueline Eejkestorm, Länsstyrelsen Kronoberg, e-post: jaqueline.eejkestorm@lansstyrelsen.se


ÅSA FROSTFELDT

 

Sidan uppdaterad 2024-01-29