Artiklar
Carin Collén. Foto: privat

Nytt koncept ska ge bättre bibliotek för unga inom minoriteterna

Med ett helt nyutvecklat metodstöd kan alla bibliotek i Sverige nu få råd och tips om hur man planerar och genomför samråd med barn och unga i de nationella minoriteterna. Konceptet har utarbetats av Sundsvalls bibliotek och testats av tre pilotbibliotek. Nu hoppas man att det ska spridas över hela landet.

Det är Regionbiblioteket i Västernorrland som sammanställt arbetet i en bok – ”Ringar på vattnet”.

– Vi är jättenöjda med resultatet. Syftet var att skapa en grund för all bibliotekspersonal. Arbetet med metodstödet är nyss avslutat så vi får se vart det leder när vi nu kastat första stenen i vattnet och ringarna på vattnet börjar sprida sig, förklarar Carin Collén, bibliotekskonsulent på Region Västernorrland med en blinkning till titeln.

Det finns flera syften med arbetet. Ett är att följa lagen. Bibliotekslagen säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Ett annat är att få barn och unga i den fem nationella minoriteterna att stärka sin identitet och att utveckla sina olika minoritetsspråk. Ett tredje syfte är att de unga ska kunna känna trygghet och delaktighet i sina bibliotek. Biblioteken vill i projektet visa att man erbjuder en plats där man lyssnar på de enskilda behoven.

– Alla bibliotek har barn som priogrupp, men det kan finnas de som inte fokuserat på just den här gruppen av barn. Särskilt svårt har det varit i kommuner som inte ingår i något förvaltningsområde. Där finns det ingen minoritetssamordnare, vilket gör det ännu svårare att hitta och fånga gruppen, säger Collén.

Det finns många inom minoriteterna som håller låg profil om sitt ursprung. Det kan till och med vara så att bibliotekspersonalen kanske inte ens vet om att en minoritet existerar i deras hemkommun.

– Men det går alltid att hitta kontakter för att ta sig vidare. Man kan till exempel börja med att söka samverkan med fritidsgårdar, i föreningar och bland modersmålslärare om det är svårt att hitta en speciell minoritet, säger Collén.

I”Ringar på vattnet” har man sammanställt kunskap men också skickat med rena formulär att jobba med för att fånga upp målgruppen. Det finns i boken också en avdelning med tips och råd när man närmar sig både unga och vuxna i de olika minoriteterna. 

Finns det andra än bibliotek som kan ha användning av arbetet?

– Det tror jag säkert. Det behövs alltid en grundkunskap för att bemöta minoriteterna. Metodstödet kan vara till nytta andra sammanhang där man organiserar eller samlar barn och unga, säger Collén.

Kommer till exempel romska barn att märka någon skillnad på era bibliotek?

– Det är själva målsättningen. Tanken är att dels erbjuda en trygg plats, dels fånga upp de olika behoven som finns. Genom att stödja personalen i att skapa en bra, välkomnande och fungerande biblioteksmiljö. Vi vill att de som tar del av ”Ringar på vattnet” ska bli peppade och känna att varje möte är viktigt och lustfyllt, säger Collén och tillägger:

– Låt mig också betona att arbetet gett mycket tillbaka i båda riktningarna. Biblioteken har arbetat fram ett underlag för att skapa bättre bibliotek för de unga, men personalen har också själva utvecklats på en professionell nivå.

Initiativtagare till arbetet är Peter Björkman, tidigare samordnare på Regionbibliotek Västernorrland. Bakom arbetet står ett uppdrag från Kungliga biblioteket. De bibliotek som medverkat till metodstödet är Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik samt Oxie bibliotek i Malmö.

Arbetet med att ta fram innehållet pågick 2021-22 och boken släpptes tidigare i år.

ANDERS BOSTRÖM

 

Sidan uppdaterad 2023-06-15