Artiklar
Foto: Orasis/ Stockholms universitet.

Uppdragsutbildning för finsktalande förskolepersonal

På uppdrag av Skolverket ordnar avdelningen för finska en utbildning för förskolepersonal under läsåret 2023–2024. Utbildningen är avsedd för förskolepersonal som använder finska i sitt arbete.

Kursen Finska, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan – uppdragsutbildning, 7,5 hp ges på höstterminen 2023.

Kursen Finska, Barnlitteratur och läsglädje i småbarnspedagogik: kurs för förskolepersonal – uppdragsutbildning, 7,5 hp ges på vårterminen 2024.

Mer information:

Skolverkets webbsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/du-som-jobbar-i-forskolan---stark-din-kompetens-i-finska

Kursen Finska, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan – uppdragsutbildning: https://www.su.se/sok-kurser-och-program/fau301-1.651659

Kursen Finska, Barnlitteratur och läsglädje i småbarnspedagogik: kurs för förskolepersonal – uppdragsutbildning: https://www.su.se/sok-kurser-och-program/fau302-1.651686

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-04-28