Artiklar
Arkivbild: Fredrik Sieradzski

Utredning om stärkt judiskt liv bjuder in till dialog

Den statliga utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige ska föreslå en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och utveckling av judiskt liv i Sverige.

–Vi ska undersöka möjligheter och hinder för att leva ett judiskt liv i Sverige. Vårt uppdrag är att föreslå en strategi på området med fokus på överföringen av judisk kultur och jiddisch till den yngre generationen, säger utredningssekreterare Majlis Nilsson.

Initiativet för att tillsätta utredningen från juni, 2022, har kommit från den judiska minoriteten. I arbetet ska utredningen ha en nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten, men de ska också samråda med relevanta myndigheter och organisationer.

Hur långt har ni kommit i arbetet?

–Hösten har inneburit mycket planering och vi har bland annat träffat centrala judiska organisationer och myndigheter. Vi har också besökt Berlin och planerar besöka Danmark och Norge för att lära mer om hur de jobbar –att göra internationella studiebesök är en del av uppdraget. Nu går vi in i en intensiv kunskapsinhämtning med många dialoger.

Under våren 2023 bjuder utredningen in till dialog för att skapa sig en bild av hur det är att leva som jude i Sverige idag.

–Vi har bland annat planerat lokala samråd i Malmö och Norrköping samt två öppna forum i Göteborg 8 mars och i Stockholm 9 maj. Alla som identifierar sig som judar är välkomna. Vi kommer att ha workshops och gå igenom vissa teman och vi hoppas få in förslag på åtgärder.

Inbjudningar till dialogmöten kommer inom kort.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2023.

Särskild utredare är Maria Arnholm. Utredningssekretariat består av tre utredningssekreterare, Hanna Zeland, Majlis Nilsson och Mirjam Katzin. 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-17