Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Sveriges minoritetspolitik firar 20 år

[2020-08-21] För 20 år sedan fick judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar status som nationella minoriteter i Sverige. Vad har hänt sedan dess och vilka utmaningar kvarstår?

Prisas för sitt arbete

[2020-10-15] Cecilia Brisander prisas  för sitt engagemang för de nationella minoritetsspråken och är en av två Bengt Hjelmqvist-pristagare.
Cecilia Brisander. Foto: Malin A Junkka

Nya rapporter om folkbiblioteken

[2020-10-07] Det finns stora variationer i hur folkbiblioteken tar sig an uppgiften att främja de nationella minoriteterna. Inrättandet av statligt finansierade resursbibliotek för minoritetsspråken skulle bidr...
Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Privat

Europarådets uppmaning i senaste granskningen

[2020-09-28] Europarådet uppmanar Sverige i sin senaste granskning av Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, språkstadgan, att se över diskrimineringslagen så att språ...

Minoritetsveckan synliggör de nationella minoriteterna

[2020-09-25] Under vecka 40 det är dags för årets minoritetsvecka i Gävle. Minoritetsveckan anordnas för andra året i rad och är ett samarbete mellan Gävle kommun och ett flertal lokala aktörer. 

Podd om nationella minoriteter

[2020-09-24] Podcasten Demokratiresan, som görs av SKR, handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitt 28 handlar om minoritetsfrågor.

Webbinarium om projektbidrag för nationella minoriteters kultur

[2020-09-18]   Ansökningstiden närmar sig för projektbidrag för nationella minoriteters kultur. Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och...

Nya läromedel i minoritetsspråken

[2020-09-16] Med spel, illustrationer och inslag av lek är tanken att det ska bli både lättare och roligare att lära. Nu finns flera nya läromedel att ladda ned som PDF.

Undersökning om myndigheternas information på finska och teckenspråk

[2020-09-16] Många myndigheter har översättningar av en del av informationen som finns på deras webbplatser. Men hur används översättningarna av talare på respektive språk? Det vill Språkrådet ta reda på.

Fantasiresa i Tornedalen - ett sätt att samråda med barn

[2020-09-15] Luleå kommun vill utveckla samråden med barn och ungdomar som kommit i gång på allvar. Samtidigt riktar kommunen nu fokus på romska och judiska frågor.
Med hjälp av leken och fantasi ska barnen får information och kunskap. Foto: Martin Thélenius

Så vill Isof stärka minoritetsspråken

[2020-09-07] Isof föreslår fokus på utbildning i minoritetsspråk i nytt handlingsprogram.