Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.
Johanna Wiik , här med dottern Siri som går på den tvåspråkiga förskolan Charlottendal, ville veta mer om språknoden på Örnässkolan. Foto: Malin A Junkka

Samråd om språknod på Örnässkolan

[Minoritetspolitik] Nästa höst ska Örnässkolan bli en språknod som erbjuder utökad modersmålsundervisning för elever i förskoleklass. Under hösten hålls samråd för att få in synpunkter.

Missa inte senaste nyhetsbrevet!

[Minoritetspolitik] Nu har det senaste nyhetsbrevet om nationella minoriteter kommit. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år. Du kan prenumerera på det här!

Randiga sagor prisas

[Minoritetspolitik] I natt utsågs vinnarna i New York Festivals Radio Award. Barnradion fick ta emot två guld, bland annat för minoritetsspråksprojektet ”Randiga sagor” i kategorin Children/Young Adult.
Foto: Pixabay

Ny webbplats för lärare i arbetet mot antisemitism

[Minoritetspolitik] I dag den 13 oktober lanserar Skolverket en webbsida med stöd för att identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism. 
Illustration: SO-rummet

Bibliotekspersonal ska lära sig mer om minoriteter

[Minoritetspolitik] Nu ska närmare 400 anställda på 40 bibliotek i Stockholms stad lära sig mer om Sveriges nationella minoriteters och urfolket samerna. 
Sari Pesonen har sin ordinarie tjänst på Stockholms universitet där hon arbetat länge som universitetsadjunkt i finska. Foto: Privat

Hon kartlägger revitaliseringsprojekt

[Minoritetspolitik] Sari Pesonen arbetar på Isof med kartläggning och analys av de revitaliseringsprojekt som beviljats statsbidrag sedan 2010.

Minoritetsveckan i Gävleborg

[Minoritetspolitik] Minoritetsveckan i Gävleborg, med början måndag 4 oktober, ska öka kunskapen kring dessa. 
Illustration: SO-rummet

Så kan de nationella minoritetsspråken stärkas

[Minoritetspolitik] Flera konkreta åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska finns med i förslaget till handlingsprogram från Isof.

Har du intresse av meänkieli? Anmäl dig till användardialog!

[Minoritetspolitik] Dialogen kommer att fokusera på hur behoven av bibliotek och biblioteksverksamhet ser ut i dag, och vad du skulle önska i framtiden. 

Protester mot nedläggningsförslag

[Minoritetspolitik] Riksorganisationerna förkastar Moderaternas förslag om nedläggning av Utbildningsradion.